Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Dokazi potrebni za isporuku dobara unutar Europske unije

Uočeno je da veliki broj poreznih obveznika kao dokaz da je obavljena isporuka dobara unutar EU koja je oslobođena PDV-a prema članku 41. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16) ima samo račun i izjavu, te ne raspolažu dokazom da su dobra napustila područje RH, a što je uvjet za primjenu oslobođenja.

Obzirom da teret dokaza da je obavljena isporuka dobara unutar EU snosi porezni obveznik koji obavlja isporuku upućujemo na odredbe članka 170. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 128/17) kojim su propisani dokazi potrebni za primjenu oslobođenja od PDV-a temeljem članka 41. Zakona o PDV-u.

Stoga da bi isporuka dobara unutar EU iz članka 41. Zakona o PDV-u bila oslobođena PDV-a porezni obveznik prodavatelj dobara mora imati minimalno sljedeće dokaze: račun, otpremnicu, prijevoznu ispravu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da se odnosi na otpremu ili prijevoz dobara navedenih u računu.

U slučaju ako dobra otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njen račun, porezni obveznik prodavatelj dobara mora imati minimalno sljedeće dokaze: račun, otpremnicu, prijevoznu ispravu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da se odnosi na otpremu ili prijevoz dobara navedenih u računu i izjavu o otpremi ili prijevozu dobara u drugu državu članicu čiji je sadržaj propisan člankom 170. stavkom 3. Pravilnika o PDV-u.

Napominjemo ako porezni obveznik prodavatelj dobara ne raspolaže navedenim dokazima ne može primijeniti oslobođenje propisano za isporuke dobara unutar EU.