Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Dodjela jednokratne novčane pomoći obrtnicima i poduzetnicima na području Općine Okučani za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa – COVID 19

Općinski načelnik Općine Okučani objavio je JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći obrtnicima i poduzetnicima na području Općine Okučani za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa- COVID 19.

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći obrtnicima i poduzetnicima koji posluju na području Općine Okučani ili koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Okučani, kojima je temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnoj djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. ožujka 2020. godine u potpunosti obustavljen rad i koji na dan 31. prosinca 2019. godine nemaju dospjelih financijskih obveza po bilo kojoj osnovi prema Općini Okučani ili su obveze podmirili prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Jednokratna novčana pomoć se dodjeljuje u  iznosu od 5.000,00 kn.

Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći, s potrebnom dokumentacijom, dostavlja se do 29. lipnja 2020. godine. Zahtjevi će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja.

Potpisan i ovjeren Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći s potrebnom dokumentacijom podnosi se:

u zatvorenoj omotnici na adresu : Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani s naznakom „JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći:

  • Popunjen Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći (potpisan i ovjeren), -
  • Preslika Rješenja o otvaranju obrta (za obrtnike),
  • Preslika Rješenja o upisu u sudski registar (za poduzetnike) ,
  • Preslika posljednjeg dostupnog JOPPD obrasca (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, stranica A i B) s potvrdom Porezne uprave o njegovom zaprimanju . JOPPD obrazac i potvrdu Porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati paušalni obrti/samostalne djelatnosti koji imaju jednog zaposlenog a nije im dostupan JOPPD obrazac. Subjekti kojima nije dostupan JOPPD obrazac trebaju dostaviti kratko obrazloženje zašto JOPPD obrazac nisu u mogućnosti dostaviti.
  • Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj prijave koji do sada nije koristio potpore male vrijednosti),
  • Popunjena skupna izjava.

Sve ostale potrebne informacije, kao i tekst samog Javnog poziva možete pronaći na stranicama Općine Okučani , ali i u nastavku.

Javni-poziv-obrtnici-poduzetnici-covid-19-OPĆINA OKUČANI
Obrazac-Izjava-o-koristenim-potporama-male-vrijednosti
Obrazac-Skupna-izjava
Obrazac-Zahtjeva-jednokratna-pomoc-poslovni-subjekti-2020

Izvor: Općina Okučani -  http://www.okucani.hr