Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Do 15. veljače 2016. godine rok za podnošenje prvog obrasca JOPPD za obrtnike

Podsjećamo obrtnike da od 1. siječnja 2016. nastaje obveza podnošenja obrasca JOPPD za plaćene doprinose za njihova obvezna osiguranja s prvim rokom dostave 15. veljače 2016.

Ta se obveza odnosi na obrtnike koji su obveznici poreza na dohodak.

Oni su dužni sastavljati obračunsku ispravu o vrsti i svoti obveze doprinosa, o osnovici prema kojoj su obračunani doprinosi te razdoblju na koje se odnosi obveza te sastaviti izvješće na obrascu JOPPD i dostavljati ga Poreznoj upravi.

Dospijeće plaćanja doprinosa je 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, što znači da novi način plaćanja doprinosa za navedene osiguranike počinje za siječanj 2016. godine za koji obveza doprinosa dospijeva 15. veljače 2016. godine.

Obrazac JOPPD dostavlja se putem sustava ePorezna ili osobno u nadležnu ispostavu Porezne uprave.