Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Brošura- projekt “OBRTNIK”

U 2022. godinu Udruženje obrtnika Nova Gradiška provodilo je projekt "OBRTNIK"

12.prosinca održana je i zadnja aktivnost projekta, tribina u sklopu koje je predstavljena brošura izrađena kao output provedenih aktivnosti „LEAD“ s fokusom na temu Leadershipa ( vođenje i upravljanje) i prevencije sindroma sagorijevanja („Burn out“) na radnom mjestu – zaštita mentalnog zdravlja obrtnika.

Tiskane brošure dostupne su u Udruženju obrtnika Nova Gradiška, za sve obrtnike koji nisu mogli prisustvovati tribini, a ista se može preuzeti iz priloga na dnu stranice.  Projekt se sufinancira u visini od 90% sredstvima Brodsko-posavske županije, koja su odobrena u okviru Javnog poziva za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i Udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini. Ukupna vrijednost projekta je 59.953,00 kn.

Projekt obrtnicima omogućava podizanje konkurentnosti i stjecanje novih kompetencija kroz rad na osobnim vještina komunikacije i podnošenja stresa te sudjelovanje na predavanja o aktualnoj tematici iz obrtništva u Novoj Gradiški.

Sve aktivnosti projekta "OBRTNIK" su bile potpuno besplatne za članove Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

Za sve informacije oko projekta obratite se na uo.nova.gradiska@hok.hr

 

PROJEKT OBRTNIK BROŠURA LEAD