Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Besplatno predavanje za članove- Računovodstvo i financije (RIF)

Udruženje obrtnika Nova Gradiška poziva sve svoje članove na predavanje koje organizira  za računovođe ( i sve zainteresirane obrtnike), 30.11.2022. godine (srijeda), u prostorijama Udruženja, na adresi Slavonskih graničara 20 u Novoj Gradiški.

Predavači: savjetnici urednici časopisa Računovodstvo i financije.

Program:
• Pripreme za sastavljanje GFI za 2022.
• Prijenosi početnih stanja i usklađivanje poslovnih knjiga zbog uvođenja eura
• Izmjene u poreznim propisima

Sudionicima predavanja biti će poslane prezentacije.

Predavanje je besplatno za članove udruženja, a uz participaciju od 400,00 kn mogu prisustvovati i ostali zainteresirani financijski djelatnici.

Početak je u 9,30 sati.

Zbog ograničenog broja sudionika, molimo da se prijavite za sudjelovanje na e-mail uo.nova.gradiska@hok.hr , do 28.11.2022. godine.