Udruženje obrtnika Nova Gradiška

BESPLATNO PREDAVANJE ”Konflikti u poslovanju ” – 04.12.2023. U 18.00 H

Udruženje obrtnika Nova Gradiška organizira za svoje članove besplatno predavanje " Konflikti u poslovanju", koje će se održati dana 04.12.2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

Na ovom će predavanju biti riječi o sukobima, uzrocima i vrstama sukoba, stilovima ponašanja u sukobu, te strategijama rješavanja sukoba, kako u komunikaciji s djelatnicima, tako i kupcima.

Predviđeno trajanje je 60 min.
Predavač: Slavica Štefanac, dipl. oec.

Sudjelovanje za članove Udruženja je besplatno, a broj mjesta je ograničen te će se prijave prihvaćati redoslijedom zaprimanja do popunjavanja mjesta.

PRIJAVA SUDJELOVANJA JE OBAVEZNA: Molimo Vas da se zbog ograničenog broja mjesta prijavite za sudjelovanje u Udruženje obrtnika Nova Gradiška na e-mail: uo.nova.gradiska@hok.hr, najkasnije do 03.12.2023. godine.

Predavanje je projektna aktivnost projekta „OBRTNIK“, koji Udruženje obrtnika Nova Gradiška provodi u 2023. godini. Projekt se sufinancira u visini od 90% sredstvima Brodsko-posavske županije, koja su odobrena u okviru Javnog poziva za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i Udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2023. godini. Ukupna vrijednost projekta je 8.866,00 eura.
Projekt obrtnicima omogućava podizanje konkurentnosti i stjecanje novih kompetencija kroz rad na osobnim vještina te sudjelovanje na predavanja o aktualnoj tematici iz obrtništva u Novoj Gradiški.
Sve aktivnosti projekta "OBRTNIK" su potpuno besplatne za članove Udruženja obrtnika Nova Gradiška, a najave za aktivnosti će biti javno objavljene putem web stranice, društvenih mreža te medija.
Za sve informacije oko projekta obratite se na uo.nova.gradiska@hok.hr