Udruženje obrtnika Nova Gradiška

51. Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Hrvatska obrtnička komora organizirati će i sufinancirati sa 50% cijene standardno uređenog izložbenog prostora kolektivan nastup članova HOK-a na 51. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2018., najvećem obrtničkom sajmu u široj regiji, koji će se održati od 11. do 16. rujna 2018. godine na prostoru Celjskog sajma u gradu Celju.

Međunarodni sajam u Celju je respektabilna sajamska izložba sa oko 1.500 izlagača iz 33 države svijeta, s velikom posjećenošću (oko 120.000 posjetitelja u 2017. godini iz 40 država svijeta) te je mjesto kvalitetne prezentacije proizvoda i usluga za obrtnike i poduzetnike koji žele u direktnom kontaktu s potencijalnim kupcima provjeriti kvalitetu svojih  proizvoda i usluga, s ciljem izvoza te dolaska do novih poslovnih kontakata za buduće poslove.

Izložbeni program sajma u Celju obuhvaća: poslovne susrete, međunarodna predstavljanja, strojeve i opremu za drvo i metal, opremu od inox-a, elektrotehniku, preradu plastike, gume, obradu metala, strojogradnju, prehranu i ugostiteljstvo, izradu alata za obradu drva, plastike i metala, namještaj i unutarnje uređenje, završne radove u graditeljstvu, alate za uređenje doma i okolice, energetiku, građevinarstvo i unutarnje opremanje, opremu za prehrambenu industriju i ugostiteljstvo, turizam, mehanizaciju sela, građevinsku mehanizaciju, montažne kuće, proizvode široke potrošnje, telekomunikacije, IT opremu...

Naziv sajma/adresa: 51. Međunarodni sajam obrtništva i poduzetništva Celje 2018., Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, www.ce-sejem.si,

Termin održavanja: 11. – 16. 09. 2018.

Radno vrijeme sajma: 09,00 – 19,00 sati

Broj izlagača/posjetitelja u 2017: 1.478 izlagača (33 države sudionice)/120.000 posjetitelja

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Celje-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Celje, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 72,80 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 91,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 145,60 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 182,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

  • prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
  • podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
  • izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.
  • Privolu za korištenje osobnih podataka potrebnu za pripremu nastupa na 51. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2018.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 10. 08. 2018. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili ispunjene, potpisane i skenirane prijave na e-mail adrese: drazen.horvat@hok.hr , darko.prister@hok.hr ili hok@hok.hr .

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup, ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru:

Dražen Horvat, tel: 01/48 06 65, e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Darko Prister, tel: 01/48 06 639, e-mail: darko.prister@hok.hr   

Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge predstavite na najvažnijem obrtničkom sajmu u ovom dijelu Europe u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore !

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a.

Prilozi:

Prijava izlaganja za 51 Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018_članovi HOK-a.doc 135,00 kB

Prijava izlaganja za 51 Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a.doc 133,00 kB

Privola za obradu osobnih podataka _ prijava 51 Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.docx 11,02 kB