Udruženje obrtnika Nova Gradiška

22. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2019.

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 22. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, koji će se održati od 09. do 13. travnja 2019. godine.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 22. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2019.

Radi se o važnom proljetnom sajmu u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od  preko 860 izlagača iz 27 država predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga, koje obrtnici i poduzetnici nude na tržištu i  na sajmu ih prezentiraju  posjetiteljima iz 40-ak svjetskih država.

Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, , komunalna oprema, medicinska oprema, informatika, grafika i izdavaštvo, turizam, tekstilna i kožna galanterija, kolektivni nastupi zemalja...

U nastavku se nalazi pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2018. godine te informacije i uvjeti nastupa u 2019. godini, a u prilogu možete pronaći prijavne materijale za sajam u Mostaru :

Broj izlagača 2018. godine: preko 800 izlagača

Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 30.000 m2

Broj država sudionica u 2018. godini: 27

Ukupan broj posjetitelja u 2018. godini: oko 40.000 posjetitelja

Medijsko praćenje sajma: preko 300 akreditiranih novinara

Aktualne informacije vezane uz sajamsku izložbu u 2019. godini:

Naziv sajma: 22. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2019.

Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 09. – 13.04.2019.; 10:30 – 18:30 sati

Adresa sajma: Rodoč bb/ Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina  

Internet stranice sajma:www.mostarski-sajam.com,www.mostar-fair.com

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ –svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, sve potrebne informacije te kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 78,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 97,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 156,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 195,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)      prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
2)      podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
3)      izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.

ROK PRIJAVE NASTUPA27. 02. 2019. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru  adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Molimo Vas, ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup da ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona:

01/4806 650, Dražen Horvattelefaks: 01/48 46 610 i putem elektroničke poštedrazen.horvat@hok.hr

Iskoristite priliku i prezentirajte svoje proizvode i usluge na ovome važnom sajmu u Bosni i Hercegovini u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore.

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a.

Prijavnice:

Prijava izlaganja za 22 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2019_članovi HOK-a.doc 70,50 kB

Prijava izlaganja za 22 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2019_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a.doc 69,50 kB

Privola za obradu osobnih podataka _ prijava 22 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2019.docx 11,47 kB