Udruženje obrtnika Nova Gradiška

21. Međunarodni sajam SASO – Split, 25. do 28.10.2017.godine

Ovogodišnji 21. Međunarodni sajam SASO, održat će se u Spaladium Areni, od 25. do 28. 10.2017 godine.

Tom prilikom Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije dogovorila je povlaštene uvjete izlaganja za sve područne obrtničke komore i njihove suizlagače.

Dogovorene cijene za sve izlagače su kako slijedi:

Stavke fakture Standardni cjenik za izlagače SASO 2017 za područne komore i za njihove članove
Neuređeni izložbeni prostor 81 €/m2 30 €/m2
Vanjski izložbeni prostor 25 €/m2 10 €/m2
Prijavna pristojba 99 €/izlagaču Ne plaća se za obrtnike
Upis u katalog Sajma 1/6 stranice 199 €/izlagaču 50 € /Komore
Paušal za čišćenje 2,3 €/m2 1 €/m2
Paušal za električnu energiju 2,3 €/m2 1 €/m2
Priključak struje do 7 kw 245 € 90 €
Obvezno osiguranje 30 € -
Razvodni ormarić 110 €/kom ne
Direktan link na web stranice 30 € Ne plaća se za obrtnike

Način prijave obrtničkih komora s izlagačima:

  • Na službenoj prijavnici sajma SASO 2017 ispuniti potrebnu kvadraturu neuređenog izložbenog prostora, jačinu struje i ostale obvezne zahtjeve prema navedenoj specifikaciji. Fakturiranje se vrši prema korigiranoj cijeni po stavkama prijave kako je navedeno u ovom dopisu, a ne prema službenoj cijeni u prijavnici. Komore vrše agitiranje izlagača. Za opremanje štanda zadužena je tvrtka ŠTAND EXPO, kojeg Komore kontaktiraju direktno. ŠTAND EXPO će opremati štandove prema specifikaciji Komora i temeljem toga ispostaviti i račun.
  • Obrtnička komora, na svom memorandumu, dostavlja sve podatke potrebne za fakturiranje: naziv i podatci komore, naručeni m2 neuređenog prostora, priključke struje, vode i skicu izvoda na štandu, podatke za skupni upis u katalog sa podacima za svakog izlagača. Skicu štanda i raspored izlagača dostavlja se ŠTAND EXPO-u.
  • Normativ uređenja:
    -   poluuređen prostor (pregradne stjenke, tepih, rasvjeta i natpis blok slovima pojedinačne komore kao nositelja štanda)
    -  uređen prostor za 16 m2 (pregradne stjenke, tepih, rasvjeta i natpis blok slovima pojedinačne komore kao nositelja štanda, stol i 4 stolice, info pult ili visoka vitrina ili ostava). Ukoliko je potrebna dodatna oprema van navedenog normativa naručuje je komora ili izlagač posebno i ona se dodatno fakturira