Udruženje obrtnika Nova Gradiška

21. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2018.

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, koji će se održati od 10. do 14. travnja 2018. godine.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2018.

Radi se o važnom proljetnom sajmu u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od  preko 850 izlagača iz 26 država svijeta predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga, koje obrtnici i poduzetnici nude na tržištu, ne samo Bosne i Hercegovine, već ih na sajmu prezentiraju i posjetiteljimaiz 40-ak svjetskih država.

Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo,  komunalna oprema, medicinska oprema, informatika, grafika i izdavaštvo, turizam, tekstilna i kožna galanterija, kolektivni nastupi zemalja...

U nastavku se nalazi pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2017. godine te informacije i uvjeti nastupa u 2018. godini, a u prilogu možete pronaći prijavne materijale za sajam u Mostaru :

Broj izlagača 2017. godine: preko 800 izlagača
Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 30.000 m2
Broj država sudionica u 2017. godini: 26
Ukupan broj posjetitelja u 2017. godini: oko 40.000 posjetitelja
Medijsko praćenje sajma: preko 300 akreditiranih novinara

Aktualne informacije vezane uz sajamsku izložbu u 2018. godini:
Naziv sajma: 21. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2018
Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 10. – 14.04.2018.; 10:30 – 18:30 sati
Adresa sajma:Rodoč bb/ Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina 
Internet stranice sajma:www.mostarski-sajam.com,www.mostar-fair.com

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ –svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, sve potrebne informacije te kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 45,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 56,25 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 90,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 112,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:
1)      prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
2)      podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
3)      izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 27. 02. 2018. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Molimo Vas, ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup da ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona:
01/4806 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610 i putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Iskoristite priliku i prezentirajte svoje proizvode i usluge na ovome važnom sajmu u Bosni i Hercegovini u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore.

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a.

Prijavni materijali i uvjeti nastupa na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2018. godine:

Prijava izlaganja za 21 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2018_članovi HOK-a.doc 135,00 kB

Prijava izlaganja za 21 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2018_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a.doc 133,00 kB