Udruženje obrtnika Nova Gradiška

20. Obrtnički sajam Istre – poziv za izlaganje

Ovogodišnji 20. Obrtnički sajam Istre održati će se u Puli ( montažna hala na parkiralištu Karolina) od 12.-15.10.2017., u organizaciji Obrtničke komore Istarske županije, Istarske županije, Grada Pule i Hrvatske obrtničke komore. Pozivaju se obrtnici i poduzetnici na izlaganje svojih proizvoda ili usluga na sajmu. Poziv, prijava i sajamski pravilnik nalaze se niže u prilogu.

Ove godine promijenio se način određivanja i zakupa štandova na način da je njihov oblik i veličina unaprijed ucrtana, a izlagači prilikom prijave odabiru lokaciju pod određenim brojem (nacrt štandova nalazi se u prilogu).

Ovjerene prijave dostavljaju se Obrtničkoj komori Istarske županije – Pula, Mletačka 12/I, faksom na 052/383-744, ili na mail ok-istre@hok.hr . Dodatne informacije i informacije o zauzetosti štandova možete dobiti na tel. 052/216-153.

Istovremeno sa Obrtničkim sajmom, u paralelnoj hali održati će se i 1. Sajam energetske učinkovitosti (u organizaciji HGK-ŽK Pula). Svi zainteresirani za izlaganje na tom sajmu, mogu se obratiti HGK Pula, Damiru Sirotiću ili Denisu Hrelji na 052/378-100, odnosno dsirotic@hgk.hr ili dhrelja@hgk.hr .

Dopis izlagačima 20. Obrtnički sajam Istre
Prijava 20. Obrtnički sajam Istre
Sajamski pravilnik 20. Obrtnički sajam Istre