Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Usvojen zahtjev HOK-a za izmjenu Zakona o zaštiti zraka

ZAGREB - Objavom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (NN61/17) od 28.6.2017. usvojen je zahtjev Hrvatske obrtničke komore za područje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Izmjenom Zakona omogućuje se obrtniku bez zaposlenika ishođenje potrebne dozvole za obavljanje predmetne djelatnosti pri Ministarstvu sukladno Pravilniku o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Dosadašnjim uvjetima je bilo propisano da između ostalih uvjeta obrtnik mora dostaviti i dokaz o zaposlenju jedne ili više stručno osposobljenih osoba koje rukuju kontroliranim tvarima čime se onemogućavao rad pojedinih obrta.

Nakon gotovo godinu i pol dana aktivnosti HOK-a u radnoj skupini, uspješno je proveden zahtjev obrtnika te će se ovim izmjenama olakšati poslovanje, ali i unaprijediti suradnja stručnih službi Hrvatske obrtničke komore s nadležnim Ministarstvom.