Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Primjena propisa o minimalnoj plaći u Republici Austriji od 1. 1. 2017.

Početkom ovoga mjeseca, u Austriji je stupio na snagu Zakon o suzbijanju nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja (Lohn-und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,LSD-BG) u djelatnosti prijevoza, kojim je određeno da se na strane prijevoznike u Austriji primjenjuje minimalna plaća sukladno austrijskim zakonima i Direktivom EU-a o izaslanim radnicima.

Napominjemo da je ovdje riječ o vrlo sličnoj proceduri koja vrijedi za ostale izaslane radnike u Austriju, a koja se do sada nije primjenjivala i na djelatnost prijevoza. Dakle, svi strani prijevoznici, osim prijevoznika u tranzitu (oni koji samo prolaze kroz Austriju i ne vrše utovar ili istovar robe na području Austrije) su obvezni za svakog vozača izvršiti prijavu na on line formularu (ZKO 3) prije početka izaslanja u Austriju.

Austrijsko Ministarstvo financija u međuvremenu je izradilo prijavu ZKO3 i uputu za ispunjavanje navedene prijave na hrvatskom jeziku: https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=hr .

U prilogu su upute za popunjavanje obrasca na hrvatskom jeziku i primjer ispunjenog obrasca.   Prijašnji rok prijave iznosio je 7 dana prije izaslanja, a sada se prijava može napraviti neposredno prije samog izaslanja (24 sata).

Nadalje, vozač je za čitavo vrijeme prijevoza u Austriji obvezan primati minimalnu plaću predviđenu austrijskim zakonom, tj. kolektivnim ugovorom za djelatnost prijevoza robe.

Skraćeni tekst kolektivnog ugovora moguće je vidjeti na linku: http://www.entsendeplattform.at/kv/Z04/gueterbefoerderungsgewerbe-arb/gueterbefoerderungsgewerbe-kurzuebersicht/4207382?language=de (cca - 8,8 eura po satu)

Prilikom izaslanja, odnosno obavljanja prijevoza u Austriji vozač je obvezan kod sebe u kamionu u papirnatom ili elektroničkom obliku imati dostupnu sljedeću dokumentaciju:
• Prijavu (ZKO 3) o izaslanju zaposlenika u Austriju (preslika registracije napravljene putem gore navedene web stranice)
• Ugovor o radu (preveden na engleski ili njemački jezik)
• A1 obrazac mirovinskog osiguranja
• Platnu listu, potvrdu o isplati plaće, dokument o klasifikaciji radnog mjesta vezano za platni razred prema austrijskom kolektivnom ugovoru (sve na njemačkom jeziku).

Naknadno slanje dokumentacije e-mailom iz Hrvatske inspekcijskom nadzoru u Austriji nije dovoljno i smatra se prekršajem. To znači da dokumentacija mora biti fizički prisutna u kamionu u papirnatoj verziji ili u elektroničkom obliku (tablet, smartphone, usb stick) spremnom za prijenos nadležnom inspekcijskom tijelu.

Kazne za nepoštivanje važećih propisa vrlo su visoke i iznose ovisno o utvrđenom prekršaju od 1.000 do čak 20.000 EUR-a. Kod ZKO 3 prijave predviđena su dva izuzetka i to:

1. Skupna prijava (Sammelmeldung) – može se izvršiti ukoliko vozač jednim prijevozom obavlja više utovara/istovara u Austriji. U ZKO 3 prijavi je tada potrebno navesti početak i završetak rada u Austriji, odnosno mjesto prvog utovara/istovara i mjesto zadnjeg utovara/istovara , točnu rutu puta, kao i predviđena zaustavljanja

2. Okvirna prijava na razdoblje do 3 mjeseca (Rahmenmeldung) – ukoliko je vozač redovno u Austriji na određenoj relaciji utovara/istovara. U tom slučaju je važno da početak prijave izaslanja od 3 mjeseca odgovara zaista i započetom danu izaslanja radnika (npr. nije dopušteno izvršiti prijavu od 01.02. do 30.04., a radnik na dan 01.02. nije izaslan u Austriju). U razdoblju od 3 mjeseca nije više potrebno vršiti zasebne prijave za svakog pojedinog radnika za svako izaslanje u Austriju. Nakon isteka roka važenja okvirne prijave moguće je napraviti novu prijavu za naredna tri mjeseca.

Također, od Veleposlanstva RH u Austriji proslijeđen je kontakt za upite u svezi popunjavanja obrasca i obavezne dokumentacije:

Finanzpolizei
Team Zentrale Koordinationsstelle
1110 Wien, Brehmstraße 14
Tel: +43 (0) 50233 / 554 676
Fax: +43 (0) 50233 / 59 54 194
Mobil: +43 (0) 664 / 884 73 780
e-Mail: post.finpol-zko@bmf.gv.at

Upute za obrazac ZKO_3_HR
ZKO3-Neumeldung-Formular