Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Iako je na snazi već više od 5 godina, mnoge osobe koje se bave prijevozom i poslom profesionalnog vozača imaju nedoumica oko pojma KOD 95.
U nastavku možete pronaći više informacija i mali podsjetnik.

KOD 95 je sinonim za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičku izobrazbu vozača.

Od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od dana pristupanja RH EU nastupile su promjene u uvjetima za  obavljanja djelatnosti za vozače i vozila. U skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59 /EZ , profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske, te vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna:

– vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE,
– vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE

Vozači autotaksi vozila i vozači koji obavljaju javni prijevoz putnika vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola B kategorije moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu.

POČETNE KVALIFIKACIJE PROFESIONALNIH VOZAČA

Stjecanje početnih kvalifikacija je propisano člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Početne kvalifikacije stječu se:

– pohađanjem tečaja i provjerom znanja (280 sati),
– ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija (140 sati) ili
– prekvalifikacijom za zanimanje Vozač motornog vozila.

Programe stjecanja početnih kvalifikacija pohađanjem tečaja i provjerom znanja ili ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija provode centri za izobrazbu koji imaju sva potrebna rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Prekvalifikaciju za zanimanje Vozač motornog vozila provode redovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih koje imaju potrebna rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

POU AMC Nova Gradiška trenutno provodi program prekvalifikacije za zanimanje vozač motornog vozila, a u postupku su dobivanja rješenja kao centar za izobrazbu.

 Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su samo: a) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine,

b) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač

PERIODIČKA IZOBRAZBA PROFESIONALNIH VOZAČA 

Periodičku izobrazbu moraju proći:

a) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama,

b) vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, vozači D1, D1E, D ili DE kategorija najkasnije do 10.9. 2015 godine, vozači kategorija C1, C1E, C ili CE, najkasnije do 9. 2016. godine, te nakon toga roka svakih pet godina,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine, u roku pet godina od dana izdavanja svjedodžbe.

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se osobama koje imaju Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.

Po završetku obuke koja traje 35 sati, vozačima se izdaje potvrda kojom se potvrđuje periodička izobrazba (Potvrda o stručnoj osposobljenosti o periodičkoj izobrazbi).

Cijena pojedinačne periodičke izobrazbe je propisana i iznosi 1.500,00 kn (za prijevoz tereta ili prijevoz putnika), ili 2.250,00 kn (uključen prijevoz putnika i prijevoz tereta)

Jednostavno rečeno; ako je osoba položila profesionalne kategorije (C, CE, D, DE) nakon 2008., odnosno 2009. godine, da bi mogla raditi posao vozača – mora steći POČETNE KVALIFIKACIJE – ili u centru za izobrazbu ili putem prekvalifikacije. Zajedno s kategorijom i početnim kvalifikacijama, vozačima se izdaje vozačka dozvola s KOD-om 95.

Sve te osobe 5 godina od stjecanja početne kvalifikacije moraju slušati periodičku izobrazbu vozača, te nadalje ponovno svakih 5 godina, što im se ponovno upisuje u vozačku dozvolu kao KOD 95.

Izvori:
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, NN 41/18, na snazi od 12.05.2018.
Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/18)
Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška