Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Obavijest o podnošenju zahtjeva za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća povodom blagdana Svih svetih

Grad Nova Gradiška obavještava zainteresirane da zahtjeve za zauzimanje javnih površina radi prigodne prodaje cvijeća i svijeća u povodu blagdana Svih svetih mogu podnijeti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, Grad Nova Gradiška, II kat, soba broj 56,  od 15.10.2020. do 28.10.2020. godine u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Pravo na dodjelu lokacija imat će podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o korištenju zemljišta i javnih površina u Gradu Nova Gradiška (Novogradiški glasnik br. 6/14, 5/16, 1/20 i 6/20), a uvažavajući raspoložive kapacitete javnih površina.

Detaljnije informacije nalaze se na oglasnoj ploči Grada (ulaz u zgradu Grada Nova Gradiška) ili na telefon 035/366-093.

U privitku možete pronaći Obavijest Grada Nova Gradiška.

Obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za prigodnu prodaju - SVI SVETI 2020