Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Nužno potrebne mjere za sprječavanje i suzbijanje legionarske bolesti u objektima zbog COVID-19

U objektima koji su zbog COVID-19 protuepidemijskih mjera bili zatvoreni duže od dva tjedna potrebno je poduzeti slijedeće mjere:

1. Provesti ispiranje sustava hladne i tople vode

Zadužiti jednu osobu koja vodi evidenciju o tome.

Sve osobe u tijeku radnog procesa ispiranja preporučamo da imaju kirurške maske na licu za smanjenje udisanja aerosola.

Rozete na slavinama/tuševima skinuti gdje ih ima, staviti u sredstvo za otapanje kamenca i dezinficirati.

Nadalje, na svakom izljevnom mjestu propusti minimalno 5 minuta hladnu vodu. Napraviti vizualnu inspekciju svih mjesta gdje se voda izljeva da se mogu uočiti eventualna začepljenja i prelijevanja.

2. Pasterizacija sustava tople vode

Osoba zadužena za kotlovnicu treba zagrijati vodu koja se priprema kao topla (PTV) na maksimum i sva izljevna mjesta pasterizirati na način da se ispušta vrela voda temperature +65°Celzijusa minimalno jednu minutu.

Krenuti od zadnjih točaka izljeva, gornjih katova i ispuštati vodu, a kada se primijeti mjerenjem toplomjerom da se voda rashladila, stati i pričekati da se u spremnicima nanovo podigne temperatura.

Na taj način obići cijeli objekt gdje se nalaze izljevna mjesta potrošne vode.
Kao trajne mjere, dok su zgrade/uredi/ustanove u funkciji držati u spremnicama toplu vodu na minimalno +60°Celzijusa, odnosno osigurati da u optoku na izljevnim mjestima bude minimalno +50°Celzijusa. Topla voda bi do ovog optimuma trebala doći u roku jedne minute. Hladna voda je optimalne temperature 20°Celzijevih ili manje, a trebala bi biti na potrošnom mjestu u roku dvije minute.

Recirkulacijska pumpa, ukoliko postoji u kotlovnici mora biti uključena cijelo vrijeme, a svi spremnici tople vode u funkciji. Ovlaštene osobe trebaju provjeriti stanje strojarnica ukoliko se radi o većim objektima.

Ukoliko se primijeti nešto sumnjivo može se pozvati uz tehničku osobu strojarske struke i epidemiolog za procjenu rizika od nastanka legionarske bolesti.

IZVOR: HZJZ