Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Kolektivni ugovori ugostiteljstva i građevinarstva prošireni na sve poslodavce i zaposlene

Odluke o proširenju na sve poslodavce i radnike - dvaju kolektivnih ugovora u djelatnostima ugostiteljstva odnosno građevinarstva stupile su na snagu 19. prosinca, 8 dana od objave u Narodnim novinama br. 134 od 11.12.2015.

Odluke je donio ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić, naime, na temelju Zakona o radu ministar može, na prijedlog svih stranaka kolektivnog ugovora, proširiti primjenu kolektivnog ugovora sklopljenog s udrugom poslodavaca ili udrugom poslodavaca više razine - na poslodavca koji nije član udruge poslodavca ili udruge poslodavca više razine koja je potpisnica toga kolektivnog ugovora.

Odluka o proširenju primjene Dodatka 1. o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva može se naći na poveznici

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2525.html

a

Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora graditeljstva može se pročitati na

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2524.html

Kolektivni ugovori i njihovi dodaci na koje se odnose ove dvije odluke mogu se naći u Narodnim novinama ili na poveznici:

http://www.mrms.hr/ministarstvo-rada-i-mirovinskoga-sustava/socijalno-partnerstvo/katalog-zakona-i-propisa/popis-prosirenih-kolektivnih-ugovora/