Udruženje obrtnika Nova Gradiška

HOK potpisao zajedničku Deklaraciju asocijacija prijevoznika i logistike

„Europa u pokretu” kao dio EU paketa mobilnosti, sveobuhvatan je skup inicijativa kojim Komisija EU želi povećati sigurnost u prometu, potaknuti pametnu naplatu cestarina, smanjiti emisije CO2, onečišćenje zraka i zagušenje, smanjiti birokratska opterećenja za poduzeća, suzbiti nezakonito zapošljavanje te osigurati primjerene uvjete rada i razdoblja odmora za radnike.

Na administrativnoj razini, Komisija je dobro prepoznala potrebu za jasnijim, ravnopravnijim i jednoobraznim pravilima u sektoru prometa. Ipak, predložena primjena Direktive o izaslanim radnicima, kao dio EU paketa mobilnosti, mogla bi izazvati neravnomjerne učinke u državama članicama, a koji proizlaze iz primjene pravila ove Direktive.

Zajednička Deklaracija potpisana između asocijacija prijevoznika i logistike gospodarskih i obrtničkih komora iz Belgije, Bugarske, Češke republike, Danske, Estonije, Grčke, Mađarske, Irske, Latvije, Litve, Nizozemske, Portugala, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva te Hrvatske – uključujući i Hrvatsku obrtničku komoru ima za cilj utjecati na izmjenu pravila iz Direktive o izaslanim radnicima, jer na način kako su ista predložena, imaju nepovoljan utjecaj na slobodnu razmjenu roba i usluga, što je jedan od stupova na kojim se temelji Europska unija.

Primjena Direktive na sektor prijevoza, u kojem ''hipermobilni'' radnici svakodnevno prelaze granice država članica, suprotna je primarnoj namjeri ove Direktive, koja je izvorno išla u cilju uspostavljanja ravnopravnih pravila za zaposlene, koji provode nekoliko mjeseci (ili godina) obavljajući posao na teritoriju druge države članice. Direktiva o izaslanim radnicima, na način na koji je zamišljena, neprimjenjiva je na vozače, koji u drugim državama članicama provode tek nekoliko sati.

Zajednička Deklaracija također upozorava da primjena ove Direktive administrativno neće biti provediva bez značajnih troškova za prijevoznike. Direktiva će zahtijevati primjenu brojnih nacionalnih regulativa samo za izračun mjesečne plaće radnika, vozača koji je taj mjesec proveo prevozeći teret ili putnike kroz i u nekoliko država članica. Primjerice, prijevozničke kompanije tako bi trebale voditi računa o ukupno 20 različitih nacionalnih regulativa ovisno o državi članici kroz koju prolaze i do 50 minimalnih plaća po regulativi, ovisno o starosti vozača, vrsti kamiona, vrsti tereta… Primjena direktive bi također zahtijevala i uvažavanje jednako velikog broja nacionalnih legislativa vezanih uz plaćeni rad za praznike i  prekovremeni rad.

Krajnji ishod primjene Direktive oblikovane na ovaj način, imao bi najteže posljedice na mikro i male prijevoznike diljem čitave EU, koji nemaju administrativne kapacitete unutar svojih tvrtki i obrta za prilagodbu ovako kompleksnoj regulativi. U konačnici, ovaj tip poslovnih subjekata, najčešći u sektoru prometa i temelj EU gospodarstva, povući će se iz međunarodnog prometa kako bi maksimalno smanjio troškove uzrokovane primjenom ove Direktive.

Zaključno, primjena ove Direktive imat će nepovoljne učinke na cijelo jedinstveno tržište, jer osim što će administrativnim putem otežati protok roba i usluga, poskupit će i internacionalni prijevoz tereta što će posljedično imati negativne učinke na rast cjelokupnog gospodarstva EU.

Iz nabrojanih razloga, potpisnice ove deklaracije, uključujući Hrvatsku obrtničku komoru, protive se primjeni Direktive o izaslanim radnicima na sektor međunarodnog prijevoza tereta i putnika, i ovim putem apeliraju na mjerodavne institucije da učine sve kako bi isključile ovaj sektor iz područja primjene navedene Direktive.

Izvor: HOK