Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021.

Brodsko-posavska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini.

Cilj Javnog poziva je očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti onim subjektima čija je djelatnost otežana i ugrožena uslijed djelovanja epidemije bolesti COVID-19 i to isključivo za objekte kojima je, uslijed donošenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (“Narodne novine“, broj 131/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 27. studenog 2020. godine, privremeno obustavljen rad i za one kojima je djelomično obustavljen rad na način da im je onemogućena usluga usluživanja jela, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, odnosno da smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Javnom pozivu su mikro i mali subjekti malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) uz druge propisane uvjete.

Potpora se odobrava za sljedeće prihvatljive troškove prema računima:

-za troškove nabave opreme, sirovina i materijala (osim robe za daljnju prodaju) za obavljanje registrirane djelatnosti, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljene opreme, sirovina i materijala;
-za troškove servisa opreme za obavljanje registrirane djelatnosti, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje usluge;
-za troškove najma softverske opreme za fiskalizaciju, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje usluge;
-za troškove zakupa/najma poslovnog prostora u kojem se obavlja registrirana djelatnost, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja ili preslika ugovora o zakupu i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
-za komunalne troškove (el. energija, voda uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada) za prostor u kojem se obavlja registrirana djelatnost i koji glase na prijavitelja te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
-za troškove telekomunikacija (fiksni telefon, mobilni telefon i internet) za prostor u kojem se obavlja registrirana djelatnost i koji glase na prijavitelja te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
-za troškove HRT-a, naknade za javno korištenje glazbe te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
-za troškove usluga knjigovodstvenog servisa, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glase na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje knjigovodstvenih usluga;
-za troškove usklađivanja uvjeta poslovanja u poslovnom prostoru sukladno odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (nabava zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava i sl.) te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine.

Visina  potpore odnosno subvencije je sljedeća:

  • najviše do 5.000,00 kn po subjektu koji ima zaposleno do 4 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine;
  • najviše do 10.000,00 kn po subjektu koji ima zaposleno od 5 do 8 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine;
  • najviše do 15.000,00 kn po subjektu koji ima zaposleno od 9 do 49 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Brodsko-posavska županija sudjeluje u financiranju i može dosegnuti maksimalno do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora u okviru ovog Programa.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu
Petra Krešimira IV 1
35000 Slavonski Brod

Povjerenstvo za dodjelu potpora temeljem Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID - 19 u 2021. godini

 (uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa o o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID - 19 u 2021. godini - NE OTVARATI)

Podnositelj prijave nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

Prijave po Javnom pozivu se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Programa, a najkasnije do 30. rujna 2021. godine.

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-233, e-mail: aperko@bpz.hr.

Sve ostale bitne informacije i sve potrebne dokumente možete pogledati i preuzeti OVDJE.

IZVOR: www.bpz.hr