Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Stipendije za ugostiteljsko-turistička zanimanja

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv u sklopu Programa poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2017. godine -  „Stipendije“. Cilj je motiviranje mladih za ugostiteljsko – turistička zanimanja, kroz podizanje standarda obrazovanja, putem stipendiranja, podizanjem kvalitete stručne prakse te zapošljavanjem nakon završenog obrazovanja.

U konačnici, na taj način bi se općenito poradilo na kvaliteti hrvatskog turizma, njegovog sadržaja i ponude. Imajući na umu da je turizam vitalna grana domaćeg gospodarstva, nužno je osigurati kadar koji će pridonijeti održivosti i visokoj kvaliteti. Generalni cilj Programa je da se obrazovne institucije povežu s gospodarskim tvrtkama u turizmu. Tako prijavitelji mogu biti: pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljskih usluga u objektima skupine hoteli i skupine kampovi ili turističkoj agenciji te županijske obrtničke komore, a krajnji korisnici su učenici koji se školuju za turističko – ugostiteljska zanimanja.

Više detalja potražite na Ministarstvo turizma, kao i Javni poziv.