Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pušenje na terasama ugostiteljskih objekata

Temeljem učestalih inspekcijskih nadzora, vezanih za poštivanje odredbi Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN br. 125/08, 55/09 - ispravak, 119/09 i 94/13), ovim putem Vas podsjećamo i upozoravamo da obratite pozornost na slijedeće:

Ugostiteljske terase ( za koje je rješenjem nadležnog tijela za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova ugostiteljstva utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane za prostore za usluživanje na otvorenom, sukladno propisima na području ugostiteljstva ), ne smatraju se zatvorenim javnim prostorom sukladno odredbi članka 13. st. 2. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.

Međutim, ukoliko se nakon provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za prostore za usluživanje na otvorenom sukladno propisima na području ugostiteljstva, izrade određene preinake u smislu prenamjene otvorenog prostora u zatvoreni prostor na način da se otvoreni prostor zatvori (bez obzira na materijal koji je korišten za zatvaranje prostora) navedeni prostor se više ne smatra prostorom za usluživanje na otvorenom, već zatvorenim javnim prostorom u smislu odredbe članka 13. stavka 2. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine broj 125/08, 55/09 - ispravak i 119/09).

U tako preinačenom prostoru pušenje nije dopušteno čak i ako je propisno izvedena ventilacija u tom prostoru.

Nadalje, za terase ugostiteljskih objekata ne izdaju se posebna rješenja o ispunjavanju uvjeta za pušački prostor jer takve terase, u zimskom razdoblju (gore navedenim preinakama), postaju zatvoreni javni prostor u kojem pušenje nije dopušteno.

Sukladno svemu ranije navedenom, zatvorenu terasu razmatra se kao zasebnu cjelinu, a površina zatvorene terase ne pribrojava se površini unutarnjeg prostora za usluživanje za kojeg ugostitelj ima rješenje o ispunjavanju uvjeta za pušački prostor.

Podsjećamo Vas da u slučaju nepoštivanja propisanih uvjeta, tijela nadležna za provedbu inspekcijskih nadzora, a u ovom je slučaju to Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva, ovlaštena su poduzimati odgovarajuće upravne i prekršajne mjere radi osiguravanja poštivanja zabrane pušenja.