Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Podsjetnik o poštivanju zakonskih odredbi vezanih za ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda i zaštite od buke

Temeljem odredbi Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN br. 45/17),  ovim putem još jednom (radi mogućih inspekcijskih nadzora) podsjećamo ugostitelje da obrate pozornost na slijedeće:

Člankom 25. navedenog Zakona, zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta s nikotinskim punjenjem ili bez nikotinskog punjenja i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima.

Zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena, kao i terase koje su ograđene staklenim stijenama ili nekim drugim materijalom. Također, zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i u kojem je moguće zatvoriti više od polovice pripadajućih stijena, kada su te stijene zatvorene.

U tako preinačenim terasama pušenje nije dopušteno.

Sukladno naprijed navedenom, nadležna inspekcijska tijela, pogotovo sanitarni inspektori,  imaju ovlasti poduzimanja odgovarajućih prekršajnih mjera.

Isto tako, podsjećamo da obratite pozornost i na poštivanje odredbi Zakona o zaštiti od buke.

Člankom 6. Zakona, propisano je da je uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena najdulje do 24 sata, osim ako vrijeme uporabe tih uređaja aktom nadležnog tijela općine, grada i Grada Zagreba nije drukčije određeno.

Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno Pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru.

Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke, određeno je da se u objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost (zatvoreni prostor), u kojima propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti nije kao obveza predviđena glazba, može izvoditi samo glazba ugođaja najviše ekvivalentne razine 65 dB(A).

U ugostiteljskim objektima koji rade noću (zatvoreni prostor) u kojima je propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti predviđena glazba, dopušteno je izvoditi glazbu najviše razine LA,eq=90 dB(A), srednje vršne razine LA,01=100 dB(A).