Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Objavljen Vodič za siguran rad u turizmu i ugostiteljstvu

Za promociju Hrvatske kao poželjne  i ugodne turističke destinacije, uz prirodne i druge resurse, važan je svaki radnik u djelatnosti  turizma i ugostiteljstva.

Svake godine povećava se i  sezonsko zapošljavanje, u obrte dolaze novi radnici bez ili s malim radnim iskustvom, što predstavlja dodatni izazov za njihovo osposobljavanje, kako za odgovarajuće poslove, tako i za siguran rad.

Jedan od ključnih čimbenika uspjeha u turizmu je čovjek, a da bi radnici ostvarili očekivani radni učinak od osobite je važnosti da im se osiguraju odgovarajući radni uvjeti i provedba svih mjera zaštite na radu.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja javna ustanova nadležna za navedeno područje, pripremio je Vodič za siguran rad u turizmu i ugostiteljstvu, koji je  namijenjen poslodavcima i radnicima u ovom sektoru te im pruža osnovne informacije o njihovim obvezama, odgovornostima i pravima kao i preventivnim mjerama koje je potrebno primjenjivati prilikom obavljanja određenih poslova kako bi se isključile nezgode, ozljede, profesionalne bolesti i bolesti povezane s radom te unaprijedila zaštita na radu.

Pored toga, sukladno procjeni rizika za svako mjesto rada obveza je poslodavaca provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način te primjenjivati sve druge propisane mjere, jer samo je siguran radnik i uspješan radnik!

Vodič za siguran rad u turizmu i ugostiteljstvu možete preuzeti ovdje:

http://zuznr.hr/vodic-za-siguran-rad-u-turizmu-i-ugostiteljstvu/