Udruženje obrtnika Nova Gradiška

JAVNI POZIV za sufinanciranje edukacije stručne vinske obuke za struku (trening za ugostitelje, konobare i kuhare, vinare, vinare hobiste)

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije objavila je Javni poziv za sufinanciranje edukacije stručne vinske obuke za struku (trening za ugostitelje, konobare i kuhare, vinare, vinare hobiste).

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje i sufinanciranje edukacije u 2021. godini za djelatnike u turizmu, ugostiteljstvu, proizvodnji i prodaji alkoholnih pića.

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje edukacije za podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području Brodsko – posavske županije.

Edukaciju za polaznike, koju provodi Pupitres d.o.o. iz Zagreba. Turistička zajednica Brodsko – posavske županije sufinancirat će u iznosu od 900,00 kn + PDV po polazniku.

Raspored i trajanje edukacije; program edukacije se sastoji od teorijske i praktične nastave u trajanju od 3 dana. Edukacija traje 16 školskih sati.

Svaki polaznik nakon položenog ispita dobiva certifikat o položenom tečaju.

Cilj edukacije; stečeno osnovno znanje o vinu i vinskoj kulturi kroz sadržaj definiranog programa koji se može odmah primijeniti po završetku obuke.

 Javni poziv upućen je pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističkih usluga, proizvodnju i prodaju alkoholnih pića na području Brodsko – posavske županije koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • registrirani za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti i proizvodnje i prodaje alkoholnih pića sa sjedištem u Brodsko – posavskoj županiji,
  • da nemaju duga prema nadležnoj Poreznoj upravi,
  • djelatnici zaposleni u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti i proizvodnji i prodaji alkoholnih pića na području Brodsko – posavske županije,
  • djelatnici sa minimalnom završenom srednjom stručnom spremom.

Svaki prijavitelj u pisanoj prijavi treba priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:

  1. Preslika Rješenja o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti, – dokaz o pravnom statusu (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, izvod iz upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava).
  2. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana).
  3. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ravnopravnom statusu (osobe koje se prijavljuje).
  4. Presliku svjedodžbe/potvrde/uvjerenja o završenoj stručnoj spremi.

U elektronskom obliku ispunjeni word obrazac Prilog I. zahtjeva za edukaciju potrebno je isprintati i ovjeriti, te skenirani dokument poslati na e-mail info@tzbpz.hr

Javni poziv otvoren je od   12. travnja   do 19. travnja  2021. godine. Zahtjevi i dokumentacija koji ne stignu u navedenom roku neće biti prihvatljivi. Broj polaznika je ograničen , najviše 15 polaznika u prvoj fazi edukacije.

Zahtjevi se podnose na e mail: info@tzbpz.hr

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana Javnim pozivom neće biti uzete u daljnje razmatranje.

Prilog 1 Obrazac za prijavu

IZVOR: TZBPŽ - https://www.tzbpz.hr/hr/novosti-blog/293-javni-poziv-za-sufinanciranje-vinske-obuke.html