Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva

Na stranicama Ministarstva turizma objavljen javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu
  • Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C – dostupnost i sigurnost
  • Mjera D - prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 10. travnja 2017. godine.

U privitku se nalaze javni poziv i program, a cjelokupna dokumentacija dostupna je na linku: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

1_170301_javni-poziv
2_170301_program