Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška donijelo nekoliko Odluka s ciljem pomoći obrtnicima i poduzetnicima

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na 21. sjednici donijelo je nekoliko Odluka s ciljem pomoći obrtnicima i poduzetnicima kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19 bio onemogućen rad. 

Zbog nastale situacije koju je uzrokovala pojava bolesti COVID-19 te zbog posljedičnog smanjivanja gospodarske aktivnosti u potpunosti su od plaćanja komunalne naknade oslobođeni obveznici plaćanja komunalne naknade pravne osobe i obrtnici, čije je poslovanje zabranjeno mjerama nadležnog tijela i to za razdoblje od 19. ožujka 2020., do donošenja odluke nadležnog tijela kojom se djelomično ili u cijelosti omogućuje poslovanje.

S obzirom da većina ugostitelja ima u zakupu javne površine, donesena je Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina i to za razdoblje od 19. ožujka 2020., do donošenja odluke nadležnog tijela kojom se djelomično ili u cijelosti omogućuje poslovanje.

Obveznici poreza na potrošnju - ugostitelji koji posluju na području Grada, oslobađaju se obveze plaćanja poreza na potrošnju za vrijeme od 19. 3. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

Odlukom o obustavi plaćanja spomeničke rente za razdoblje od dva mjeseca ( od 20. ožujka do 20. svibnja 2020. godine) utvrđena je obustava plaćanja iste.

Također, donesena je Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nova Gradiška kojom je  određena mjesečna zakupnina u iznosu od 1,00 kune mjesečno po poslovnom prostoru za sve zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada kojima je odlukom Stožera zabranjen rad. Zakupnina će se naplaćivati u razdoblju od 19.03.2020. do stupanja na snagu odgovarajuće odluke kojom se djelomično ili u cijelosti omogućuje obavljanje djelatnosti.

Odluke su objavljene u Novogradiškom glasniku broj 3 i možete ih pogledati OVDJE.

Sve potrebne informacije vezane za provođenje ovih Odluka pronaći ćete na našim stranicama čim budu objavljene od strane Grada.