Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška smanjio stopu poreza na potrošnju

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška uvažilo je zamolbu  Udruženja obrtnika Nova Gradiška i ceha ugostitelja te je na sjednici održanoj u petak izmijenilo Odluku o gradskim porezima, kojom je porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića sa dosadašnjih 3% smanjen na 1,5%.

Rezultat je to odlične suradnje Udruženja obrtnika Nova Gradiška sa gradonačelnikom Grada Nova Gradiška, g. Vinkom Grgićem.

Na taj način Grad je sa svoje strane rasteretio dio troškova poslovanja ugostitelja nastalih povećanjem PDV-a.

Na istoj sjednici izmijenjena je i Odluka o komunalnom doprinosu te je sada  komunalni doprinos smanjen na 8 kuna za sve proizvodne objekte u sve tri gradske zone. Dosada je u prvoj gradskoj zoni cijena po m3 iznosila 55 kuna.

Ova odluka će svakako biti  stimulativna ulagačima, obrtnicima i poduzetnicima na području Grada  za izgradnju poslovnih građevina, proizvodnih, prerađivačkih i industrijskih  pogona.