Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Vodič za označavanje nepretpakirane hrane

Ministarstvo poljoprivrede na svojim je internetskim stranicama objavilo Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani, namijenjen svim subjektima koji krajnjem potrošaču nude ili prodaju nepretpakiranu hranu (trgovine na malo, objekti javne prehrane i sl.) kao i osobama ovlaštenima za provedbu službenih kontrola.

Pojam »nepretpakirana hrana« odnosi se na hranu koja se stavlja na tržište u nepretpakiranom obliku ili se pakira na prodajnom mjestu na zahtjev potrošača, hrana koja je pretpakirana za izravnu prodaju ili se na prodajnom mjestu nudi za neposrednu konzumaciju.

Uredbom (EU) 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani od 13. prosinca 2014., zahtjev o informiranju potrošača o alergenima prisutnima u hrani, proširen je i na nepretpakiranu hranu.

Istog dana je, temeljem Zakona o informiranju potrošača o hrani (NN. 56/2013, 14/2014) na snagu stupio Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani.

Pravilnikom se opisuje područje primjene, pojmovi i odgovornost subjekata u poslovanju s nepretpakiranom hranom u Republici Hrvatskoj.

Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani omogućava bolje razumijevanje odredbi Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani te daje opis primjera iz prakse o načinima na koje subjekti u poslovanju s nepretpakiranom hranom mogu pružiti točne podatke potrošačima o prisutnosti alergena u hrani.

U cilju dodatnog pojašnjenja spomenutih odredbi, u Savjetodavnoj službi Hrvatske obrtničke komore u pripremi je Vodič sa dodatnim primjerima čija je svrha da obrtnicima koji posluju s nepretpakiranom hranom, dodatno olakša poslovanje.

Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani – u prilogu:

Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani