Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Sud časti i Centar za mirenje spojeni na Platformu za ORS Europske unije

Nakon što su notificirani od Europske komisije kao tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (ARPS), Sud časti Hrvatske obrtničke komore i Centar za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, od 5. srpnja 2017. registrirani su na Platformi Europske unije za online rješavanje potrošačkih sporova.

Platformu je uspostavila EU, a omogućuje potrošačima i trgovcima online rješavanje sporova proizašlih iz online ugovora. Platforma nudi jedinstvenu točku ulaza koja omogućuje potrošačima i trgovcima iz EU rješavanje sporova proizašlih iz domaće i prekogranične online kupovine. To se postiže usmjeravanjem pritužbi na nacionalna tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, koja su spojena na platformu. Na platformi su navedena sva tijela notificirana pri svim državama EU, a može se koristiti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova iz prosinca 2016. odlukom ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta Martine Dalić, o odabiru tijela za ARPS u Hrvatskoj je imenovano osam takvih tijela od koji su dva tijela Hrvatske obrtničke komore (Sud časti i Centar za mirenje) ovlašteni za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih offline i online potrošačkih sporova, a proizašli iz ugovora o kupoprodaji ili ugovora o uslugama između potrošača s boravištem u Europskoj uniji i trgovaca sa sjedištem u RH.

Obrtnici koji preuzimaju ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora o online prodaji ili uslugama s potrošačima s prebivalištem u EU, od 15. veljače 2016. godine su u obvezi u skladu s čl. 14 st. 1 EU Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova br. 524/2013, na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osigurati elektronsku poveznicu s europskom Platformom za ODR, kako je dolje navedeno:

Europska komisija – Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

 

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova za obrtnike članove HOK-a i sve druge trgovce utvrđuje i obveze.

Za kršenje tih obveza propisane su sankcije u čl. 31 Zakona.

1. Trgovci (članovi HOK-a kao npr. i članovi HGK) dužni su upoznati potrošače o činjenici da su temeljem mjerodavnih propisa (Zakona o obrtu i Zakona o HGK) trgovci obvezni rješavati potrošačke sporove pred tijelima za ARPS (komorskim sudovima časti), ako potrošač pokrene takav postupak. Takva obavijest mora biti istaknuta na način koji je za potrošača jasan, razumljiv i lako dostupan, na mrežnim stranicama i u poslovnim prostorijama trgovca, kao i na dr. načine predviđene posebnim propisima o zaštiti potrošača, a mora sadržavati poštansku adresu i adresu mrežne stranice tijela za ARPS (čl. 22 st. 3 Zakona)

Stoga savjetujemo sve članove HOK-a da obavijest o podnošenju prigovora potrošača koju već imaju istaknutu zbog odredbi čl. 10 st. 3 Zakona o zaštiti potrošača, dopune sljedećim informacijama: 

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti:
Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II,
ili na http://www.hok.hr/sud_casti

Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II,
ili na http://www.hok.hr/centar_za_mirenje

2. Ako trgovac i potrošač spor ne mogu riješiti putem pisanog prigovora kojeg potrošač upućuje trgovcu, trgovac u odgovoru na taj prigovor treba upoznati potrošača o mogućnostima pokretanja postupka pred tijelima za ARPS, o svojoj obvezi sudjelovanja u  postupku pred Sudom časti HOK-a (za trgovce članove HOK-a temeljem odredbi Zakona o obrtu, za trgovce – članove HGK to je Zakon o HGK-u) te navesti kontakt podatke tijela za ARPS (adresu i mrežnu stranicu) kao i dati potrošaču informaciju hoće li se u takav postupak upustiti (čl. 22 st.4 Zakona).

Savjetujemo svim članovima HOK-a da u odgovoru na prigovor potrošača navedu sve informacije kao pod toč. 2, npr. u tekstu koji glasi:

Temeljem odredbe čl. 22  Zakona o ZARPS-u (NN 121/16) obavještavam Vas da je za daljnje rješavanje spora nadležan Sud časti HOK-a, Zagreb, Ilica 49/II, http://www.hok.hr/sud_casti   pred kojim sam kao član HOK-a obvezan sudjelovati. 

Umjesto podnošenja prijave Sudu časti HOK-a možete podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje pri HOK-u Zagreb, Ilica 49/II, http://www.hok.hr/centar_za_mirenje koji je postupak dobrovoljan. 

Izjavljujem da u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje u istom postupku ću sudjelovati / neću sudjelovati http://www.hok.hr/centar_za_mirenje

Visine novčanih kazni su od 1.000,00 do 3.000,00 kn za trgovca – fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 2.000,00 do 5.000,00 kn, za pravnu osobu.