Udruženje obrtnika Nova Gradiška

E-savjetovanje o Izvješću o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016.

Obavještavamo Vas da je otvoreno novo e- savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4026

Tema savjetovanja je: Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine

Opis savjetovanja: Ministarstvo gospodarstva otvara javno savjetovanje o Izvješću o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Nacionalni program zaštite potrošača strateški je dokument Republike Hrvatske u politici zaštite potrošača kojim se određuju ciljevi, mjere, prioritetna područja, te aktivnosti u provođenju politike zaštite potrošača za razdoblje od četiri godine. Cilj analize provedbe Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2013. do 2016. godine je utvrđivanje stvarnog stanja na području zaštite potrošača, odnosno procjenjivanje je li sustav zaštite potrošača unaprijeđen u odnosu na prethodno razdoblje. Ovo je Izvješće izrađeno temeljem podataka dostavljenih od strane tijela državne i javne vlasti, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslovne zajednice, te udruga za zaštitu potrošača.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.10.2016. godine.