Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Donesena Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje objavljena je u ”Narodnim novinama” broj 106 (https://carina.gov.hr/uredbe-o-visini-trosarine/2413) a stupila je na snagu 3. prosinca 2018. godine.

Danom stupanja na snagu predmetne Uredbe  prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje („Narodne novine“, broj 109/16 i 126/17).

Na temelju članka 75. stavka 6. i 8. i članka 76. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013 do 115/2016), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donijela Uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje kojom se mijenja visina trošarine na cigarete tako da od 3. prosinca 2018. godine trošarina iznosi:

na cigarete
-     specifična trošarina 335,00 kuna za 1000  komada cigareta,
-     proporcionalna trošarina 34 % od maloprodajne cijene cigareta, te
-     minimalna trošarina na cigarete 755,00 kuna za 1000 komada cigareta ,

dok se visina trošarine  na sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje  ne mijenja te i dalje iznosi 600,00 kn za 1 kilogram.

Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete u obvezi su popisati zalihe cigareta s početkom dana 3. prosinca 2018. godine,  kada stupa na snagu predmetna Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete.

Također, gore navedene osobe dužne su  u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT)  putem aplikacije e-Trošarine.   Nadalje, trošarinski obveznici koji imaju pravo utvrđivanja maloprodajne cijene cigareta u mogućnosti su podnijeti  Prijavu povećanja maloprodajne cijene cigareta u razdoblju od  3. prosinca do 5. prosinca 2018. godine, zaključno do  16 sati.   Datum važenja  povećanih maloprodajnih cijena je 6. prosinca 2018. godine.

Za marke cigareta za koje će biti prijavljeno povećanje maloprodajne cijene s datumom važenja 6.prosinca 2018. godine, trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete  u obvezi su izvršiti popis zaliha na  kraju dana koji prethodi danu početka važenja maloprodajne cijene cigareta (5. prosinca 2018.), kao i  u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT-MPC)  putem aplikacije e-Trošarine. Ako je iznos obračunate razlike trošarine na utvrđene zalihe cigareta manji od 75,00 kuna, zapisnik o obavljenom popisu zaliha cigareta (Z-ORT i Z-ORT-MPC) se ne dostavlja nadležnom carinskom uredu i razlika trošarine se ne plaća. Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećima na dan 6. prosinca 2018. biti će objavljeni dana 5. prosinca 2018. godine.

U prilogu je ogledni primjerak  Zapisnika o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (Obrazac Z-ORT), s napomenom da je u njemu potrebno cijene cigareta prilagoditi podacima o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećima na dan 6. prosinca 2018.

Z-ORT_OGLEDNI_PRIMJERAK_POPUNJAVANJA.XLS 119,00 kB

Izvor: HOK