Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Vodič za označavanje nepretpakirane hrane

Savjetodavna služba Hrvatske obrtničke komore pripremila je Vodič za označavanje nepretpakirane hrane.

Zakonodavni okvir koji se odnosi na označavanje hrane na cijelom teritoriju EU definiran je prije svega Uredbom EU br. 1169/2011. o informiranju potrošača o hrani, ali i nizom pratećih dokumenata na nacionalnoj razini i na razini EU. U Vodič HOK-a ugrađene su i izmjene koje su se dogodile u zakonodavnom okviru koji se odnosi na označavanje nepretpakirane hrane. Obzirom na nadolazeću turističku sezonu i pojačani inspekcijski nadzor, ali primarno u interesu kupaca/gostiju, Savjetodavna služba poziva sve subjekte koji posluju s nepretpakiranom hranom da joj se obrate, ako imaju dodatnih pitanja. Naglašavaju da će među turistima (2015. godine registrirano je 14.300.000 turista) biti minimalno 1% osoba s alergijama i/ili netolerancijama (uključujući celijakiju), što će činiti oko 140.000 gostiju, odnosno mogućnosti pojedinačnih incidenata.

Vodič možete preuzeti na sljedećem linku.