Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Radionica „Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada“, Slavonski Brod – 07.12.2017. godine

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine iz svibnja ove godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi mjere i aktivnosti radi izrade “Analize postojećeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada“, a sve sa svrhom uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Navedene mjere i aktivnosti uključuju i edukacije obveznika naknada gospodarenja posebnim kategorijama otpada (proizvođače proizvoda sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) o njihovim obvezama prijave i plaćanja Fondu istih s naglaskom na one koji se odnose na ambalažu i otpadnu ambalažu, te na obveznike koji stavljaju elektroničke i električne uređaje na tržište. Ukratko će se prezentirati i obveze vezane i uz ostale propise iz područja gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Slijedom navedenoga Hrvatska gospodarska komora i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organiziraju radionicu  „Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada“ koja će se održati u Slavonskom Brodu 7. prosinca 2017. godine, s početkom u 10 sati u HGK Županijskoj komori Slavonski Brod, na adresi Matije Mesića 9.

Dnevni red radionice:
1. Uvodna riječ
2. Sustav posebnih kategorija otpada – uvodno predavanje, FZOEU
3. Obveze proizvođača odnosno uvoznika proizvoda koji sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom trebaju Fondu plaćati naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada – predavač: FZOEU
4. Način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi obveznici svoju zakonsku dužnost obavili propisanom roku – predavač: FZOEU
5. Označavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište – predavač: FZOEU
6. Pitanja sudionika

Svi zainteresirani svoje sudjelovanje na radionici mogu prijaviti putem online prijave https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-slavonski-brod/radionica-o-naknadama-za-posebne-kategorije-otpada-u-zk-slavonski-brod-najava  ili na e-mail mlugarec@hgk.hr

Sudjelovanje na radionici je besplatno.