Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Program sufinanciranja novog zapošljavanja na području Općine Cernik

Općina Cernik je na temelju Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva donijela Program sufinanciranja novog zapošljavanja na području Općine Cernik.

Cilj Programa je poticanje novih zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Općine Cernik.

Za sufinanciranje kroz jednokratnu pomoć za novo zapošljavanje Općina Cernik osigurava sredstva u iznosu od:

  • 7.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta, sa područja Općine Cernik, sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke,
  • 5.500.00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta sa područja Općine Cernik sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu SSS i VKV struke i
  • 3.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta sa područja Općine Cernik sa stupnjem obrazovanja NKV i bez zanimanja.

Korisnici sredstava potpore su subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište, odnosno prebivalište na području Općine, a bave se proizvodnim i uslužnim djelatnostima, te zapošljavaju nezaposlenu osobu sa područja Općine Cernik.

Program stupa na snagu 01. siječnja 2016. godine, a trajati će do iskorištenja sredstava.

Javni poziv je objavljen na  službenom portalu Općine Cernik, www.cernik.hr .

Cjelokupni tekst Programa sufinanciranja novog zapošljavanja na području općine Cernik možete pronaći u privitku.

Program zapošljavanja na području Općine Cernik