Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Program poticanja zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške

Gradonačelnik Grada Nove Gradiške donio je Program poticanja zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške, a na temelju donesenog Programa objavljen je i Javni poziv.

Programom se utvrđuju način i mjerila za poticanje zapošljavanja, pokretanja gospodarske aktivnosti te razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Nove Gradiške u 2018. godini.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište, ili poslovna jedinica, odnosno prebivalište na području Grada, razvrstani prema NKD 2007. u području C- prerađivačka industrija, osim skupine 11.00 i 12.00 (proizvodnja pića i duhanskih proizvoda) te zapošljavaju nezaposlenu osobu sa područja Grada Nove Gradiške i nezaposlene osobe iz evidencije Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla.

Korisnici sredstava mogu biti postojeći i novi subjekti malog gospodarstva koji zapošljavaju nezaposlenu osobu deficitarnih zanimanja: zavarivač/ica, bravar/ica, monter/ka, obrađivač/ica rezanjem i deformacijom, obrađivač/ica odvajanjem materijala, vozač/ica motornih vozila, zidar/ica, monter/ka suhe gradnje, tesar/ica, armirač/ica, izolater/ka, ličilac-soboslikar, stolar/ica, keramičar/ka, kuhar/ica, mesar/ica, pekar/ica, slastičar/ka, automehaničar/ka, autoelektričar/ka, automehatroničar/ka, instalater/ka grijanja i klimatizacije, plinoinstalater/ka, vodoinstalater/ka, autolimar/ica, autolakirer/ka, krojač/ica i tapetar/ka te zapošljavaju nezaposlenu osobu sa područja Grada i nezaposlene osobe iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla.

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici koji su u 2018. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja i to jednokratni poticaj od:

  • 7.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke,
  • 5.500.00 kuna za jednu novozaposlenu sa stupnjem obrazovanja SSS, VKV i KV na radnom mjestu SSS, VKV i KV struke i
  • 3.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja NKV i bez zanimanja.

Korisnici po ovom Programu mogu  koristiti poticaj za najviše 5 novozaposlenih osoba po pojedinom podnositelju Zahtjeva. Osoba za koju se traže poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Sredstvima po ovom Programu sufinancirati  će se i pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika sa sjedištem odnosno prebivalištem na  području Grada radi poticanja povećanja broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti poduzetnici koji nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koji  su u 2018. započeli ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti i to:

  • jednokratni poticaj u iznosu do 3.000,00 kn - izradu poslovnih planova/investicijskih programa, administrativni troškovi/upis u registar, troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, sudski vještaci, minimalni tehnološki uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja na okoliš, izrada web stranice, tiskanje promotivnih materijala, dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i/ili informatičko obrazovanje. razne dozvole i slično,
  • i nabava opreme vezano za djelatnost gospodarskog subjekta - podnositelja zahtjeva. Najviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova a najviše do 10.000,00 kuna.

Korisnici sredstava iz ovog Programa /poslodavac podnosi Zahtjev za sredstva Grada Nove Gradiške u roku od 30 dana od dana zaključivanja Ugovora o radu s novozaposlenom osobom, uz uvjet da je ugovor o radu zaključen na rok ne kraći od 12 mjeseci, a za pokretanje gospodarske aktivnosti nakon nastalog  prihvatljivog troška, te priložiti tražene dokumente.

Zahtjevi s propisanom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom na adresu:  Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore –zapošljavanje“.

Sve ostale informacije mogu se zatražiti na broj   telefona 366-095.

Obrazac zahtjeva i obrazac o korištenim potporama male vrijednosti  mogu  se preuzeti na službenoj stranici Grada www.novagradiska.hr.

U prilogu se nalaze tekst objavljenog Programa poticanja zapošljavanja na području Grada Nova Gradiška, tekst Javnog poziva, kao i potrebni obrasci.

Program-zapošljavanje-2018.
Javni-poziv-zapošljavanje-2018
OBRASCI- Program poticanja zapošljavanja