Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prijavite se za sudjelovanje na 7. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO – Gračanica 2016. ; Bosna i Hercegovina;

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 30% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 7. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO u Gračanici 2016., koji će se održati od 19. do 22. travnja 2016. godine.

Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od tri najvažnije sajamske izložbe u Bosni i Hercegovini sa preko 300 izlagača iz 7 država, a procijenjena sajamska posjeta je oko 22.000 posjetitelja, od čega oko 70% specijaliziranih posjetitelja- tvrtki i obrta.

Profil sajma Graposexpo 2016. obuhvatiti će sljedeće djelatnosti : obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, preradu drva, proizvodnju ambalaže od drva i plastike, preradu plastičnih masa, preradu gume, sektor građevinarstva, proizvodnju opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidrauliku i pneumatiku, izložbu starih i umjetničkih zanata, prezentaciju poslovnih zona u općini Gračanica, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora sa prezentacijom svojih programskih aktivnosti i članova, turizam…

Za vrijeme održavanja sajamske manifestacije biti će organizirani stručni skupovi i poslovni susreti na temu aktualnih gospodarskih zbivanja i uvjeta koji su na raspolaganju poduzetnicima i obrtnicima kod poslovanja na tržištu Bosne i Hercegovine.

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma te informacije i uvijete nastupa u 2016. godini:

Naziv sajma:   7. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO 2016.

Adresa sajma: 75324 Stjepan Polje, Gračanica, Bosna i Hercegovina

Termin održavanja: 19-22. 04. 2016.

Broj očekivanih izlagača na sajmu: preko 300 izlagača iz 7 država,

Broj očekivanih posjetioca sajma: preko 22.000 posjetioca

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, za članove HOK-a glasi 138,00 EUR/m2.

Puna cijena izlaganja za poduzetnike/ izlagače koji nisu članovi  HOK-a iznosi 185,00 EUR/m2.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Gračanica – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije.

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:

  • prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
  • podatke o robi koja se šalje na sajam,
  • izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA: 21. 03. 2016. ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610..

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona: 01/48 06 639, Darko Prister, e-mail: darko.prister@hok.hr  i 01/48 06 650, Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr .

Prilog: Prijavni materijali i uvjeti nastupa na 7. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO u Gračanici 2016.

Prijavnica_izlaganja_na_7 Međunarodnom sajmu poduzetništva iobrta GRAPOSEXPO u Gračanici 2016_članovi HOK-a

Prijavnica_izlaganja_na_7 Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO u Gračanici 2016_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a