Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prijavite se za nastup na 49. Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju

Hrvatska obrtnička komora organizirat će i sufinancirati kolektivan nastup članova HOK-a na 49. Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju 2016., najvećem obrtničkom sajmu u široj regiji, koji će se održati od 13. – 18. rujna na prostoru Celjskog sajma (Celje, Slovenija).

Međunarodni sajam u Celju je respektabilna sajamska izložba sa preko 1.600 izlagača iz 34 države svijeta, sa velikom posjetom sajmu (130.800 posjetitelja u 2015. godini iz 40 država Svijeta) te je mjesto novih poslovnih kontakata, kvalitetne prezentacije proizvoda i usluga za obrtnike i poduzetnike koji žele u direktnom kontaktu sa potencijalnim kupcima provjeriti kvalitetu svojih proizvoda i usluga, s ciljem izvoza.

Izložbeni program sajma u Celju obuhvaća: poslovne susrete, međunarodna predstavljanja, strojeve i opremu za drvo i metal, opremu od inox-a, elektrotehniku, preradu plastike, gume, obradu metala, strojogradnju, prehranu i ugostiteljstvo, izradu alata za obradu drva, plastike i metala, namještaj i unutarnje uređenje, završne radove u graditeljstvu, alate za uređenje doma i okolice, energetiku, građevinarstvo i unutarnje opremanje, opremu za prehrambenu industriju i ugostiteljstvo, turizam, mehanizaciju sela, građevinsku mehanizaciju, montažne kuće, proizvode široke potrošnje, telekomunikacije, IT opremu...

U nastavku, dostavljamo Vam osnovne informacije, a u privitku i prijavu za nastup na 49. Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju 2016.

Naziv sajma/adresa: 49. Međunarodni sajam obrtništva Celje 2016., Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, www.ce-sejem.si,
Termin održavanja: 13. – 18. 09. 2016.
Broj izlagača
/posjetitelja u 2015: 1.609 izlagača (36 država učesnica)/130.800 posjetitelja
Izložbeni prostor HOK-a na sajmu u Celju 2016.- štand u paviljon međunarodnih izlagača-L1.
Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, za članove HOK-a glasi 178,00 EUR/m2.
Puna cijena izlaganja za poduzetnike/ izlagače koji nisu članovi  HOK-a iznosi 231,40 EUR/m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu "ključ u ruke".

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb –Celje –Zagreb i postavu na štandu, znači kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Uz kvalitetnu tehničku pripremu nastupa, Hrvatska obrtnička komora radi u suradnji sa „Celjskim sejmom d.d.“ dodatno na promidžbi nastupa hrvatskih obrtnika na samome sajmu, osigurava upis i najavu nastupa svih svojih izlagača u službenom Katalogu sajma, internet elektronskom Katalogu sajma, a profil izlagača se šalje i partnerskoj Obrtno-podjetniškoj zbornici Slovenije te gospodarskim institucijama i Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Sloveniji, kako bi što više poslovnih ljudi i posjetitelja sajma dobilo informaciju o profilu hrvatskih izlagača i nastupu u organizaciji HOK-a na ovogodišnjem sajmu.

Izlagači prilikom prijave nastupa trebaju dostaviti:
1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
2)    podatke o robi koja se šalje na sajam,
3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci o robi za sajam”

ROK PRIJAVE NASTUPA:  8. srpnja 2016. ili do popune izložbenog prostora.

Dostava prijavnog materijala – u područne obrtničke komore ili direktno u HOK.

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe:  izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa izvođača štanda.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu.

Za dodatne informacije vezane uz sajam Celje, uvijete nastupa ili tehnička pitanja vezana uz nastup u organizaciji HOK-a zainteresirani obrtnici/poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat ili putem elektronske pošte na:  drazen.horvat@hok.hr  i hok@hok.hr

Iskoristite ovu priliku i prezentirajte se na najvažnijem međunarodnom sajmu u Republici Sloveniji uz logistiku i sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Uvjeti izlaganja obrtnika/poduzetnika na 49. Međunarodnom obrtničkom sajmu Celje, 13. – 18. 09. 2016.

  1. Prijava izlaganja

-          Sudjelovanje na sajmu u organizaciji HOK-e, izlagač prijavljuje pismenim putem ispunjavajući Prijavu - ugovor o zakupu izlagačkog prostora,
-          HOK će na temelju prispjelih prijava izvršiti raspodjelu zakupljenog prostora za svakog izlagača prema traženoj veličini izlagačke površine,
-          HOK po primitku prijave od izlagača istu može otkazati u slučaju ako je ukupno zakupljena površina popunjena,
-          HOK može otkazati nastup na sajmu, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj izlagača ili ako prijavljena izlagačka površina bude manja od 50% ukupno planirane izlagačke površine,
-          Minimalna izlagačka površina koju izlagač može zakupiti je 2 m2, osim ako se radi o izložbenom panou na stijeni onda je minimalna površina 1 m2,
-          Izlagač prilikom određivanje potrebne izlagačke površine treba voditi računa o komunikacijskom prostoru, budući da treba osigurati pristup izlošku, kao i prostor za razgovore,
-          Izlagač prilikom popunjavanja prijave mora voditi računa o realnoj zakupljenoj površini izlaganja, tj. treba paziti da na izlaganje pošalje količinu robe koja realno zauzima prostor naznačen u prijavi

  1. Izlaganje

-          Izlagač je dužan pridržavati se termina predaje izložaka, kao i preuzimanja izložaka nakon sajmu,
-          Ukoliko želi, izlagač može robu osigurati na vlastiti trošak, budući Komora ne može snositi troškove oštećenja, krađe ili gubitka robe,
-          Izlagač odgovara za točnost podatka o eksponatima, a koje je dao za izradu zajedničke dokumentacije za otpremu robe na sajam i sa sajma (vrsta, vrijednost i količina),
-          Izlagač je obavezan zapakirati robu na način da je zaštićena od oštećenja te na pakiranju mora biti naljepnica sa podacima o vlasniku robe i upozorenju o načinu rukovanja,
-          Izlagač je dužan robu predati za otpremu na sajma sa 2 popisa robe - jedan primjerak za izvođača, a drugi za sebe,
-          Izlagač je obvezan po završetku sajma preuzeti robu te konstatirati stanje.
-          Ukoliko izlagač nakon sajma  ne preuzme robu prema uputama, izvođač niti Hrvatska obrtnička komora ne snose odgovornost niti troškove za eventualno nestalu robu.

  1. Uvjeti plaćanja

-          Izlagač je dužan podmiriti ispostavljeni račun za izlaganje, prema stvarno korištenoj površini izlaganja na sajmu, u roku naznačenom na računu, u protivnom će mu se obračunavati zakonska kamata,
-          U slučaju da izlagač ima primjedbe u svezi izlaganja (veličina prostora, pozicija na štandu, faktura i slično), dužan je najkasnije u roku od 15 dana od primitka fakture za nastup, dostaviti pismenu reklamaciju.
-          Naknadne reklamacije neće se uvažavati

  1. Obrtnici s dugovanjima prema komorskom sustavu ne mogu prijaviti nastup dok ista ne podmire

Prilog: Prijavni materijali za nastup na 49. Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju 2016.:

Prijava izlaganja na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju 2016_članovi HOK-a

Prijava izlaganja na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju 2016_tvrtke koje nisu_članovi_ HOK-a