Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Prijavite nastup na 83. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2016.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 30% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira nastup članova na 83. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2016., koji će se održati od 14. do 20. svibnja 2016. godine.

Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu  objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala i proizvodnja proizvoda od metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, poljoprivredni proizvodi, ambalaža za poljoprivrednu, prehrambenu i kemijsku industriju, proizvodi gumarske industrije, poljoprivredna mehanizacija i rezervni dijelovi, šumarstvo, navodnjavanje, odvodnja; građevinarstvo, strojevi i oprema za obradu metala, obrada drva, prerada plastičnih masa i proizvodi od plastike, elektronika i energetika, obnovljivi izvori energije, kolektivni nastupi zemalja…

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2015. godine te informacije i uvjete nastupa u 2016. godini:

  • Broj izlagača 2015. godine: 1.501 izlagač, od čega 960 direktnih izlagača, 541 indirektni izlagač,
  • Izložbena površina sajma:  paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 49.000 m2,
  • Broj država sudionica u 2015. godini: 24 direktnih izložbi država, 35 dodatnih država sa izlagačima-pojedincima, ukupno 59 država,
  • Ukupan broj posjetitelja u 2015. godini:  114.541 posjetitelj, od čega preko 84.000 profesionalnih posjetitelja (obrt, tvrtka, poljoprivredna gospodarstva),
  • Medijsko praćenje sajma: akreditiranih 756 novinara,

Popratna događanja:  poslovni susreti poduzetnika, predavanja, okrugli stolovi, nagradne igre i sajamska TV sa svakodnevnim aktualnim izvješćima o događanjima na sajmu.

Naziv sajma:83. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2016., Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika Srbija; www.sajam.net

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, za članove HOK-a glasi 174,00 EUR/m2.

Puna cijena izlaganja za poduzetnike/ izlagače koji nisu članovi  HOK-a iznosi 248,00 EUR/m2.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata na relaciji Zagreb –Novi Sad –Zagreb te postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Novom Sadu.

Izlagači trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:

1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
2)    podatke o robi koja se šalje na sajam,
3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA:  01. 04. 2016. ili do popune izložbenog prostora.

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma. Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.

Otprema robe:  izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650 Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr   i hok@hok.hr .

U prilogu: Prijavni materijali za prijavu nastupa na 83. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2016.

Prijavnica_izlaganja_na_83 Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2016_članovi HOK-a

Prijavnica_izlaganja_na_83 Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2016_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a