Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Poziv članovima Udruženja obrtnika Nova Gradiška (obrtnicima) za preuzimanje CRODUX identifikacijskih kartica

Udruženje obrtnika Nova Gradiška poziva sve svoje članove, obrtnike s područja grada Nova Gradiška te općina Cernik, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Nova Kapela, Vrbje, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška, da dođu u Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška, kako bi preuzeli svoje CRODUX identifikacijske kartice.

Kartice se uručuju članovima koji uredno podmiruju komorski doprinos.

CRODUX-HOK kartice omogućavaju članovima ostvarenje posebnog popusta pri kupnji goriva na bilo kojem od 66 CRODUX benzinskih servisa u Hrvatskoj.

Kartice CRODUX-a su isključivo identifikacijske kartice, ne predstavljaju sredstvo plaćanja niti predstavljaju financijsku obvezu za člana.

Da bi član ostvario popust, na CRODUX-ovim benzinskim postajama prilikom plaćanja mora pokazati karticu te ostvaruje popust bez obzira na način plaćanja.

Obrtnici čija djelatnost uključuje  potrošnju većih količina goriva trebaju se individualno obratiti  kartičnom odjelu CRODUX-a,  te mogu uz redovnu proceduru ugovoriti pogodnosti CRODUX poslovne kartice (kontakt e-mail: karticno.poslovanje@crodux-derivati.hr).

Naime, Hrvatska obrtnička komora putem projekta pogodnosti „Zajednička nabava - HOK ZNA“ svojim članovima nastoji omogućiti kvalitetnije i povoljnije poslovanje osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana.

Potpisanim sporazumom o međusobnoj suradnji između CRODUX-a i HOK-a, malim obrtnicima na području cijele Hrvatske osigurana je povoljnija kupnja naftnih derivata, prirodnog i ukapljenog naftnog plina (UNP-a) te plina u bocama.