Udruženje obrtnika Nova Gradiška

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI – OBJAVLJEN OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM „RAZVOJ MIKRO PODUZETNIŠTVA – RMP/2021“

Općina Gornji Bogićevci je na svojim mrežnim stranicama objavila Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj mikro poduzetništva – RMP/2021“ . Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Općine Gornji Bogićevci, poduzetnicima i obrtima.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo od 25. veljače 2021. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 23. prosinca 2021. godine  ili do iskorištenja ukupno alociranih sredstava.

U proračunu Općine Gornji Bogićevci, na proračunskoj aktivnosti „Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora“ planirano je ukupno 40.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Javni poziv namijenjen je mikro poduzetnicima koji otvaraju nova mikro poduzeća, kao i proširenje i unaprjeđenje postojećih koji će rezultirati novim zapošljavanjem.

NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA I IZNOS POTPORE

Osnovna namjena:
- otvaranje i registracija u 2021. godini,
- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje u 2021.godini,
- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga u 2021.g.,
- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora u 2021.g.,
- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta u 2021.g.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 2.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000,00 kuna.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore do kraja tekuće proračunske godine od dana primitka potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratne potpore od strane korisnika.

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Detaljne uvjete prijave (Javni poziv, Program te potrebnu dokumentaciju) možete pronaći na web stranicama Općine Gornji Bogićevci OVDJE, a nalaze se i u prilogu.

javni-poziv (1)
izjava-o-potporama-male-vrijednosti (1)
izjava-o-potporama-male-vrijednosti-i-pravdanju-potpore-povezanih-osoba (1)
obrazac-izvjestaja-o-koristenju-sredstava (1)
prijavni-obrazac-razvoj-mikro-poduzetnistva (1)
program (1)
skupna-izjava-rmp2020 (1)