Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Obveze vlasnika i korisnika opreme pod tlakom prema novom Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Novim Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017) koji vrijedi od 25. ožujka, propisani su postupci za stavljanje opreme pod tlakom u uporabu te postupci i rokovi pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u radu.

Njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti dosadašnji Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/2014).

Navedenim Pravilnikom također su propisane nove obveze vlasnika i korisnika opreme pod tlakom niske i visoke razine opasnosti kako slijedi.

Oprema pod tlakom se, s obzirom na opasnosti po sigurnost ljudi, okoliša i imovine, razvrstava u dvije razine opasnosti: oprema pod tlakom niske razine opasnosti i oprema pod tlakom visoke razine opasnosti.  Razvrstavanje više ne provodi Agencija za opremu pod tlakom, već ga je obvezan provesti proizvođač ili ovlašteni zastupnik ili uvoznik ili distributer ili vlasnik/korisnik opreme pod tlakom.

Dužnosti vlasnika/korisnika opreme pod tlakom niske razine opasnosti:

-          odgovoran je u cijelosti za njezin siguran rad tijekom vijeka uporabe;
-          dužan provoditi ili dati provesti periodičke preglede prema uputama proizvođača i o tome voditi evidenciju.

Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti:

-          dužan je odabranom ovlaštenom inspekcijskom tijelu dati zahtjev za prvi pregled opreme pod tlakom prije njezinog stavljanja u rad;
-          dužan je u roku od osam dana prijaviti ovlaštenom inspekcijskom tijelu svaku promjenu podataka iz evidencijskog lista opreme pod tlakom;
-          u slučaju promjene korisnika, dužan je novom korisniku predati svu dokumentaciju predmetne opreme pod tlakom;
-          dužan je voditi skupni popis opreme pod tlakom koju ima u vlasništvu;
-          dužan je čuvati tehničku dokumentaciju proizvođača, održavanja, ispitivanja, sanacija i rekonstrukcija opreme pod tlakom do njenog trajnog stavljanja izvan uporabe;
-          dužan je odjaviti opremu pod tlakom nakon trajnog stavljanja izvan uporabe.

Dužnosti korisnika opreme pod tlakom visoke razine opasnosti:

-          odgovoran je u cijelosti za njezin siguran rad tijekom uporabe;
-          odgovoran je u cijelosti za provođenje njezinog pregleda i  ispitivanja;
-          dužan je čuvati tehničku dokumentaciju proizvođača, održavanja, ispitivanja i sanacija opreme pod tlakom, do prestanka korištenja;
-          ukoliko nije vlasnik, dužan je prestankom korištenja opreme pod tlakom svu tehničku dokumentaciju proizvođača, održavanja, ispitivanja i sanacija opreme predati vlasniku
-          dužan je voditi skupni popis opreme pod tlakom koju ima na korištenju.

Provedbu periodičkih pregleda opreme pod tlakom više ne provodi Agencija za opremu pod tlakom, već njezin pravni slijednik Oprema pod tlakom d.o.o. Vlasnici opreme pod tlakom koji žele mogu preuzeti svoju postojeću tehničku dokumentaciju temeljem pisanog zahtjeva. Ukoliko je ne žele ili je već posjeduju sva predmetna dokumentacija biti će sačuvana i pohranjena u arhivi tvrtke Oprema pod tlakom d.o.o.

Do sada je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu inspekcije opreme pod tlakom ovlastilo i sljedeća inspekcijska tijela:

  • TŰV CROATIA d.o.o.
  • TPK – Zavod za energetsku  i procesnu opremu d.d.
  • STSI – Integrirani tehnički servisi d.o.o. (djeluje unutar INA d.d.)
  • OPT Sjever d.o.o.
  • CROATIAINSPECT d.o.o.

Sekcija za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb izradila je smjernice za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom sukladno Pravilniku. Smjernice nisu pravno obvezujuće , ali predstavljaju referencu za  osiguranje dosljedne primjene Pravilnika. Smjernice možete preuzeti na poveznici:

http://www.em.com.hr/media/downloads/2017/to_prilog.pdf

Do kraja lipnja očekuje se uspostava središnjeg Registra tlačne opreme visoke razine opasnosti, a u narednom razdoblju donošenje europske direktive za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom koja će osigurati jednak pristup tom području u svim zemljama Europske unije.