Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Obavijest obrtnicima – subjektima u poslovanju s hranom (SPH) o stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o informiranju potrošača o hrani