Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv za Program poticanja zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške

Grad Nova Gradiška, odnosno Gradonačelnik, objavio je Javni poziv za Program poticanja zapošljavanja na području Grada Nova Gradiška. Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu  potpora za poticanje zapošljavanja i pokretanje gospodarske aktivnosti, sukladno Programu poticanja  zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške.

Potpora podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Grada Nove Gradiške za 2017. poduzetnicima na području Grada Nove Gradiške.

Korisnici sredstava potpore su subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, a svrstavaju se u mikro i male subjekte malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište, odnosno prebivalište na području Grada, a bave se proizvodnim djelatnostima te zapošljavaju nezaposlenu osobu sa područja Grada Nove Gradiške te  oni koji nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koji su u 2017. započeli  ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti.

Zahtjev mogu podnijeti korisnici koji ni po jednoj osnovi nisu dužnici prema Gradu, zaposlenicima i koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba- jednokratno do najviše 5 novozaposlenih osoba po pojedinom podnositelju Zahtjeva:

- 7.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke,

- 5.500.00 kuna za jednu novozaposlenu sa stupnjem obrazovanja SSS, VKV i KV na radnom mjestu SSS, VKV i KV struke

- 3.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja NKV i bez zanimanja.

Sredstva poticaja  za početak obavljanja registrirane djelatnosti i to:

- jednokratni poticaj u iznosu do 3.000,00 kn (administartivni troškovi/upis u registar, izrada pečata,obrtnica, troškovi javnog bilježnika, izrada mrežne stranice i vizualnog identiteta i sl.)

- ili do 50% troškova a najviše do 10.000,00 kn (nabava informatičke opreme, adaptacija i prilagodba prostora za obavljanje djelatnosti i opreme).

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih Zahtjeva, a zahtjev za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem  propisanog obrasca. Uz ispunjeni obrazac  obavezno se podnosi i tražena dokumentacija koju možete pronaći u samom tekstu Javnog poziva (nalazi se u prilogu).

Zahtjevi s propisanom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom na adresu:  Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore –zapošljavanje“.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Ostale informacije mogu se zatražiti na broj   telefona 366-095.

Zahtjevi se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.
Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik Grada Nove Gradiške uz prethodno mišljenje nadležnog Povjerenstva u roku od 15 dana od dana dostave mišljenja Povjerenstva, odnosno najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Javni poziv traje do iskorištenja sredstava.

JAVNI-POZIV_ZAPOŠLJAVNJE
OBRASCI-javni poziv poticaji za zapošljavanje_pokretanje gospodarske aktivnosti