Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv za dostavu prijava za korištenje sredstava iz Proračuna Općine Staro Petrovo Selo za 2021. godinu za potporu za ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima

Intenzitet potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije manjim poljoprivrednim proizvođačima na području Općine je do 85% ukupnih troškova po zahtjevu, ali ne više od 20.000,00 kuna po korisniku u tekućoj godini.

Općina Staro Petrovo Selo objavila je Javni poziv za dostavu prijava za korištenje sredstava iz Proračuna Općine Staro Petrovo Selo za 2021. godinu za potporu za ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za korištenje sredstava iz Proračuna Općine Staro Petrovo Selo za 2021. godinu za potporu za ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom propisanih Programom potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Staro Petrovo Selo za 2021. godinu.

Cilj ovog Javnog poziva je :

  • Bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu poticanja primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda,
  • Povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstava,
  • Podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) području Općine Staro Petrovo Selo
  • Transformacija lokalne poljoprivrede, brži razvoj poljoprivredne proizvodnje, modernizacija poljoprivrednih gospodarstava te poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođača prioritetno  definirani „Strategijom razvoja Općine Staro Petrovo Selo“

Intenzitet potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije manjim poljoprivrednim proizvođačima na području Općine je do 85% ukupnih troškova po zahtjevu, ali ne više od 20.000,00 kuna po korisniku u tekućoj godini.

Korisnik sredstava potpore iz Proračuna Općine Staro Petrovo Selo može biti  poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i OPG registriran na području Općine Staro Petrovo Selo.

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte iz primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji podmiruju sve obveze prema Općini Staro Petrovo Selo.

Prijave za korištenje sredstava po Javnom pozivu  podnose se do 31.12.2021. godine odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 35420 Staro Petrovo Selo ili preuzeti na internetskim stranicama www.staropetrovoselo.hr, a ispunjena prijava za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općini Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 35420 Staro Petrovo Selo.

Tekst Javnog poziva nalazi se u nastavku .

Javni-poziv-za-podnosenje-prijava- poljoprivreda SPS
obrazac-1.-prijava-za-mjeru poljoprivreda
Obrazac-2-Izjava - poljoprivreda
obrazac-3.-Potvrda-poljoprivreda