Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu bespovratnih potpora Općine Staro Petrovo Selo za poticanje razvoja poduzetništva u 2021. godini.

Općina Staro Petrovo Selo objavila je Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu bespovratnih potpora Općine Staro Petrovo Selo za   poticanje razvoja poduzetništva u 2021. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za korištenje sredstava iz Proračuna Općine Staro Petrovo Selo za 2021. godinu za dodjelu bespovratnih potpora za nabavu opreme/izgradnju/opremanje poslovnih objekata propisanih Programom poticanja razvoja poduzetništva Općine Staro Petrovo Selo za 2021. godinu.

Svrha ovog Programa je stvaranje uvjeta i okolnosti za razvoj poticajne poduzetničke klime za djelovanje poduzetnika, te stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Općine. Ovaj dokument sadrži paket mjera za poticanje malog i srednjeg poduzetništva s ciljem povećanja konkurentnosti gospodarskog sektora Općine kroz izravne potpore za nova ulaganja i razvoj postojećih poslovnih djelatnosti

Mjera koja je predmet ovog Javnog poziva je:
Potpore za nabavu opreme/ izgradnju / opremanje poslovnih objekata

Pravo na potporu imaju gospodarski subjekti (obrti i trgovačka društva) za sufinanciranje troškova nabavke novih strojeva i opreme, evidentiranih kao oblik imovine društva/obrta, namijenjenih isključivo za obavljanje pretežite/glavne djelatnosti s rokom uporabe duljim od godinu dana.

Iz mjere je izuzeta nabavka vozila, te rabljene opreme. Potpora može iznositi do 85% prihvatljivih dokumentiranih troškova, odnosno najviše do 20.000,00 kuna.

Potpora u iznosu od 85 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna ostvaruje se za izgradnju, rekonstrukciju odnosno opremanje objekata namijenjenih za obavljanje gospodarske djelatnosti, a dodjeljuje se nakon izvršenih radova, odnosno instalacije opreme i/ili opremanja poslovnog objekta.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovog Javnog poziva iznose najviše 500.000,00 kuna. Sredstva se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja zahtjeva.

Postupak pregleda prijava provodi Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog vijeća, a koje ima predsjednika i četiri člana. Potpore se isplaćuju na račun korisnika.

Prijava za korištenje sredstava po Javnom pozivu  podnose se do 31.12.2021. godine odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 35420 Staro Petrovo Selo ili preuzeti na internetskim stranicama www.staropetrovoselo.hr, a ispunjena prijava za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općini Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 35420 Staro Petrovo Selo.

Detalje javnog poziva (kriteriji, prihvatljivi korisnici, dokumentacija ) i obrasce možete pronaći u nastavku.

Javni-poziv-za-podnosenje-prijava-1 SPS 
obrazac-1.-prijava-za-mjeru-1
Obrazac-2-Izjava-1
obrazac-3.-Potvrda-1

IZVOR: Općina Staro Petrovo Selo