Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini

Brodsko - posavska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, objavio je JAVNI POZIV za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini - Projekt dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini.

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva, odnosno Projekta u ukupnom iznosu od 1.030.000,00 kuna planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu,

Cilj Javnog poziva je poticanje rasta i razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti poduzetnika na području Brodsko-posavske županije.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su fizičke i pravne osobe (isključivo obrti i trgovačka društva) koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu, utvrđeni prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA
Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti gospodarstva, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno s ciljem ostvarenja strateških ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom, a za sljedeće namjene:

- ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa;
- unutrašnje uređenje poslovnog prostora;
- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, pregled i ispitivanje radne opreme, instalacija i uvjeta u radnom okolišu;
- edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika;
- marketinške aktivnosti,

a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2021.)

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog Projekta i može dosegnuti do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 50.000,00 kuna za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju, odnosno do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 25.000,00 kuna za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti osim za djelatnosti koje su sukladno članku 7. Programa, isključene Programom, odnosno sukladno točki IV. Javnog poziva, isključene Javnim pozivom.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora u okviru ovog Projekta.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:
Brodsko-posavska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu
Petra Krešimira IV 1
35000 Slavonski Brod
Povjerenstvo za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije  u 2021. godini
(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini - Projekt dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini  - NE OTVARATI)

Podnositelj prijave nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu i za iste aktivnosti primio potporu iz drugih izvora u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.

Prijave po Javnom pozivu se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Programa, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-233, e-mail: aperko@bpz.hr.

Sve potrebne dokumente, kao i sve detaljne informacije o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

IZVOR: Brodsko-posavska županija