Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Godišnji izvještaj o radovima u šumarstvu do 28. veljače

Odredbama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencije (odobrenja) za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji, utvrđena je obveza nositelja licencija na dostavu pisanoga izvještaja o ugovorenim i izvršenim količinama do zaključno 28. veljače za prethodnu poslovnu godinu.

Obavještavamo obrtnike licencirane izvoditelje radova na dostavu izvještaja u odgovarajućoj tablici.

Prema dobivenoj informaciji od Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije izvještaj je moguće dostaviti i putem e-mail: info@hkisdt.hr

Podsjećamo:

Šumarske radove mogu izvoditi isključivo za te poslove registrirani i licencirani izvođači, a stručne poslove ovlašteni inženjeri. Poslove licenciranja osoba za izvođenje šumarskih radova, provođenja stručnih ispita za ovlaštene inženjere, priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija te vođenja imenika ovlaštenih inženjera šumarstva obavlja Komora. Nadležno ministarstvo Pravilnikom o vrsti šumarskih radova, opisani su minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno.