Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Dodatno izuzeće za proizvođače malih količina hrane

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u narodnim novinama NN 79/2017. Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani na temelju Zakona o informiranju potrošača o hrani.

Ovim se Naputkom ujedno osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani.

Naputkom je određeno da subjekt u poslovanju s hranom koji nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost smatra se proizvođačem malih količina u smislu, a hrana koju proizvodi izuzeta je od obveznog navođenja nutritivne deklaracije.

Subjekti u poslovanju s hranom, na zahtjev osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola, moraju imati pravovaljani dokument kojim dokazuju ispunjavanje navedenih uvjeta odnosno da nisu obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

bez_naslova_mediumPodsjećamo: Nutritivna deklaracija za ostalu hranu obvezna je od 31.12.2016. Uz navedeno Uredbom (Prilog V) određene je hrana na koju se ne primjenjuje zahtjev obveznog navođenja hranjivih vrijednosti:

PRILOG V.

 1. Neprerađeni proizvodi koji sadrže jedan sastojak ili jednu kategoriju sastojaka;
 2. Prerađeni proizvodi koji su podvrgnuti samo jednom postupku prerade, i to zrenju, te koji sadrže jedan sastojak ili jednu kategoriju sastojaka;
 3. Voda namijenjena za konzumaciju, uključujući vodu čiji su jedini dodani sastojci ugljični dioksid i/ili arome;
 4. Začinsko bilje, začini ili njihove mješavine;
 5. Sol i zamjene za soli;
 6. Stolna sladila
 7. Proizvodi na koje se primjenjuje Direktiva 1999/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (1), cijela ili mljevena zrna kave i cijela ili mljevena zrna kave bez kofeina;
 8. Biljni i voćni infuzi, čaj, čaj bez kofeina, instant čaj ili čaj topljiv u vodi ili ekstrakt čaja, instant čaj ili čaj topljiv u vodi ili ekstrakt čaja bez kofeina koji ne sadrže druge dodane sastojke osim aroma koje ne mijenjaju hranjivu vrijednost čaja;
 9. Fermentirani ocat i nadomjesci octa, uključujući one čiji su jedini dodani sastojci arome;
 10. Arome;
 11. Prehrambeni aditivi;
 12. Pomoćne tvari u postupku proizvodnje;
 13. Prehrambeni enzimi;
 14. Želatina;
 15. Tvari za želiranje džema;
 16. Kvasac;
 17. Žvakaće gume;
 18. Hrana u ambalaži ili spremnicima čija je najveća površina manja od 25 cm2;
 19. Hrana, uključujući hranu iz domaće proizvodnje, koju proizvođač malih količina izravno isporučuje krajnjem potrošaču ili lokalnim maloprodajnim trgovinama koje izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača.