Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u javnoj raspravi

U javnoj raspravi je Nacrt prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojem je svrha definirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kao organizacijski  oblik u kojem se obavljaju gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, način i uvjete za upis u Registar OPG-a, prava i obveze OPG-a, odabir i odgovornost nositelja OPG-a, zapošljavanje na OPG-u, nadzor i kontrola u primjeni Zakona kao i druga pitanja bitna za OPG.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5310