Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Usvojeni amandmani HOK-a na Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Hrvatski sabor je 16. veljače ove godine usvojio novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Tijekom postupka javne rasprave o prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Hrvatska obrtnička komora je u suradnji sa županijskim obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika uputila niz primjedbi i prijedloga, u skladu sa zahtjevima i interesima obrtnika koji se bave poljoprivrednom djelatnošću, sa svrhom poboljšanja zakonskog teksta.

Jedna od najvećih zamjerki na važeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu bila je odredba koja propisuje mogućnost prijenosa prava i obveza iz ugovora o zakupu zemljišta za slučajeve promjene na strani zakupnika, a iz koje su obrti izostavljeni. Ovaj nedostatak uzrokovao je ozbiljne probleme obrtnicima koji su željeli ostvariti pravo na mirovinu, jer pri tome nisu mogli svojem sljedniku (najčešće članu obitelji) osigurati nastavak zakupa zemljišta i time nastavak poljoprivredne djelatnosti u obrtu.

Zakonom koji je Hrvatski sabor usvojio, taj se nedostatak ispravlja te će biti moguće prava i obveze iz Ugovora o zakupu zemljišta prenijeti i na sljednike i nasljednike obrtnika, koji nastavljaju obavljanje obrta prema pravilima Zakona o obrtu.

Osim toga, usvojene su i primjedbe HOK-a u pogledu utvrđivanja prava prvenstva kod sudjelovanja na Natječaju za zakup zemljišta, pri čemu su obrti  izjednačeni s OPG-ima i drugim mikro i malim gospodarskim subjektima, što u prvom nacrtu Zakona nije bilo predviđeno. Kod kupnje zemljišta, mladi obrtnici izjednačeni su s mladima kao nositeljima OPG-a.

Usvojene su i primjedbe priobalnih županijskih obrtničkih komora, koje su ukazale na činjenicu da u tom području, uključivši i otoke veće katastarske čestice od 20, 30 ili više hektara, najčešće ne mogu biti tehnološke cjeline radi konfiguracije terena, različite ekspozicije, različitog sastava zemljišta primjerenog za pojedine kulture, a posebno radi funkcionalnosti i upotrebe poljoprivredne mehanizacije. Radi pretežitog korištenja ručnog rada pri obradi ovih površina, stoljetna je praksa da više poljoprivrednih gospodarstava obrađuje više manjih tehnoloških cjelina unutar jedne katastarske čestice. Stoga je predloženo da Zakon uvaži te činjenice i propiše mogućnost da tehnološka cjelina odgovara stvarnom stanju na terenu te može predstavljati ne samo jednu cijelu ili skup katastarskih čestica, nego i dio katastarske čestice.

Nažalost, sve primjedbe i prijedlozi HOK-a nisu usvojeni. Tako nije usvojen amandman kojim se predlagalo da pri natjecanju za zakup zemljišta sve poljoprivredne djelatnosti budu jednako vrednovane. Zakon je usvojio stav predlagatelja i prioritet dao stočarskoj proizvodnji.Ispunjavajući svoj zakonski zadatak zastupanja interesa hrvatskih obrtnika, Hrvatska obrtnička komora će i dalje nastojati aktivno utjecati na propise kojima se uređuju uvjeti poslovanja u obrtništvu.

Izvor: HOK